Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling

Skapad 2019-10-23 18:10 i Moraby förskola Säter
Förskola
Vi ska på ett stimulerande sätt inspirera barn till läslust och intresse för böcker och det skrivna, synliga och det verbala språket.

Innehåll

 • Vi läser böcker i grupp varje dag i en lässamling före eller efter lunch. 
 • Barnen kan även komma själva och vill läsa en bok spontant vid andra tillfällen. Fångar även andra väntande stunder med en stund bokläsning. 
 • Barnen skriver sitt egna namn på whiteboarden på gläntan efter egen förmåga. Där kan de även titta på sitt egna namn och skriva av. 
 • Skriver ofta namn på sina teckningar och även kompisarnas namn. 
 • Språkveckor på Gläntan med språklust, tränat olika ljud med mera. Har även tagit hjälp av Lisa Brask för att kunna dela upp barnen i mindre grupper. 
 • Vi har ett alfabet på väggen
 • magnetbokstäver
 • Rim och ramsor
 • kommunicerar mycket med barnen hela dagarna, svarar på deras frågor och funderingar. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: