Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö Östhammar

Skapad 2019-10-24 08:31 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Bakgrunden till valet av tema är att skapa en större förståelse och intresse för vår närmiljö, bland annat avseende miljö och natur, kultur, och service .

Innehåll

Bakgrund / Syfte 

Bakgrunden till valet av tema är att skapa en större förståelse och intresse för vår närmiljö, bland annat avseende miljö och natur, kultur, service och föreningsliv. Detta gör vi genom att prata om, besöka och dokumentera olika intressanta delar av Östhammar under några veckor under hösten. Våra utflykter skall ge en nyfikenhet och skapa ett intresse och en förståelse för vår närmiljö. Vi har tankar på att besöka bland annat följande;

 • Hembygdsgården
 • Adas Kaffestuga
 • Biblioteket
 • Kommunhuset
 • Brandstationen
 • Kyrkan
 • Återvinningscentralen

Metod

Tanken är att involvera barnen i planeringen och utformningen för att på så sätt göra dem mer delaktiga i både val av ställe att besöka, planering och uppföljning.  Att tillsammans utforska olika delar ger även en större delaktighet för barnen. Vår tro och förhoppning är att detta tema även kommer att mottas positivt av de ställen vi besöker. Vi upplever att Östhamamr är en ort där ortsborna med stolthet vill berätta om sin närmiljö, sin arbetsplats, kulturliv och föreningsliv.

Dokumentation

Uppföljning kommer  att ske genom att samtliga besökta platser fotograferas och diskuteras tillsammans med barnen, De olika besöken/utflykterna kommer även att följas upp och utvärderas i Unikum.

Utvärdering /Uppföljning

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: