Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling

Skapad 2019-10-24 09:33 i Moraby förskola Säter
Förskola
Vi ska på ett stimulerande sätt inspirera barn till läslust och intresse för böcker och det skrivna synliga och det verbala språket.

Innehåll

Vi brukar läsa böcker fyra eller fem gångar om dagen, ibland i grupp eller till ett barn som vill inte sova. Vi brukar läsa böcker före maten när barnen sitter o väntar på maten. När vi läser boken diskuterar vi även med barnen om vad vi läser.

Diskutera färger utifrån babblarna

kommunikation i leken, där vi benämner saker och färger. 

Namn ute i hallen på deras fack.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: