Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och drama

Skapad 2019-10-24 10:44 i Rävlyans förskola Alingsås
Förskola
Från vecka 43 till 48 kommer vi att arbeta med språk och drama med hjälp av barbabarnen Barbabok och Barbafin.

Innehåll

Årets utvecklingsmål på alla Bjärke förskolor är Barns språkutveckling. 

Vi läser högt för barnen varje dag och använder oss av språklekar, rim och ramsor. Vi pedagoger strävar efter ett medvetet och rikt språkbruk.

Genom drama får barnen möjlighet att använda språket i en kontext som inte är "på riktigt". Detta kan underlätta och utveckla språket för många barn.

Vi kommer att arbeta med sagor i olika steg. Inledningsvis kommer sagan att berättas med konkret material, därefter kommer vi att läsa boken. När barnen har lärt sig sagan kommer vi att dramatisera den och stötta barnen i att själva dramatisera.

För de allra yngsta barnen kommer fokus ligga på att berätta saga med konkret material för att fånga deras uppmärksamhet. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: