👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Meine Reise

Skapad 2019-10-24 10:55 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Du kommer att lära dig att köpa biljetter till resa, boka ett hotellrum.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hur köper man biljetter till en resa på tyska? Vad säger man när man vill reservera ett hotellrum?

Innehåll

Arbetssätt

Målet är att du ska kunna beställa biljetter till resa på tyska. Du ska även kunna reservera ett hotellrum. 

Vi kommer bland annat att arbeta med texterna i Alles deutsch 8 s.17-21. Vi övar på att lyssna på andra dialoger på Youtube.

I er dialog kommer ni att vara tre personer. Alla ska komma till tals ungefär lika mycket. Dialogen ska innehålla: 

  • diskussion om vart ni vill resa
  • köp av biljetter (antingen tåg, buss, flyg) 
  • val av en aktivitet som ni vill göra på resan
  • reservera ett hotellrum (val av rum, frukost, pris) 

Dessa scenerna ska ingå i en film som utspelar sig inför och under er resa. Vi kommer att spela in med hjälp av green screen -duken.

Redovisning och bedömning

Du kommer att bli bedömd på förmågorna att förstå talad tyska och att tala själv. Se matris nedan.

I huvudsak kommer vi att utgå från filmen som ni kommer att sätta ihop. Men det är viktigt att du övar på orden och fraserna som vi kommer att gå igenom också, vilket du visar vid läxförhören.

Det är viktigt att du visar att du är aktiv under lektionerna vid muntliga övningar, hörövningar och när ni ska skriva manuset tillsammans.

Matriser

M2
Meine Reise

Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Tala
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar
Lyssna och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.