Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och de globala målen

Skapad 2019-10-24 10:56 i Stora Skedvi skola Säter
Grundskola 4 – 6 SO (år 1-3) Svenska
Vi ska under höstterminen, arbeta några veckor med de 17 Globala Mål för Hållbar Utveckling som Förenta Nationerna (FN) satte upp 2015. Målen skall tillsammans: Utrota extrem fattigdom. Minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Lösa klimatkrisen.

Innehåll

De Globala Målen

 Vi ska under höstterminen,  arbeta några veckor med de Globala Målen för Hållbar Utveckling som Förenta Nationerna (FN) satte upp 2015. FN sammanfattar själva målen som “17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren.” De fantastiska sakerna är:

 

 • Att utrota extrem fattigdom.
 • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 • Att lösa klimatkrisen.

 

För att målen ska lyckas måste hela världen känna till målen och samarbeta kring dem. Därför kommer vi under detta arbetsområde att bekanta oss med målen och arbeta med dem utifrån samhällskunskapens och geografins centrala innehåll.

Vi kommer att föra många diskussioner om de globala målen och främst ur barnens perspektiv. Vi kommer att göra olika arbetsuppgifter, både enskilt och i grupp.

Vi inleder arbetet med att på engelskan se filmen: the worlds greatest lesson från Unicef och arbetar därefter med skolmaterial och lärarhandledning som Unicef tagit fram om de olika målen.

 

Vi kommer beröra:

Vilka är de Globala målen? Vi diskuterar vilka man bör prioritera och vi övar oss på att motivera varför man tycker som man gör.

Vi samtalar om jämställdhet, barns- och flickors rätt till utbildning samt om barnäktenskap och varför flickor och pojkar behandlas olika.

Ni kommer få skriva en argumenterande text om vilket mål ni tycker är viktigast, om det hänger ihop med flera mål och vad du kan göra för att underlätta detta problem.

Vi gör också ett test på globalamålen.se om att bli målmedveten. Vi ser här på vad just du kan förbättra utifrån dina värderingar och ditt sätt att leva. Det kan handla om att åka mindre bil, att skänka bort saker eller bygga ett insektshotell...

 

 

 

Bedömningsunderlag: Vi kommer ha samtal och diskussioner kring de globala målen och ni förväntas delta aktivt och träna på att uttrycka era åsikter. Dessutom kommer hela arbetet utmynna i en argumenterande text där eleverna ska

1) De ska välja vilket av de globala målen som de tycker är viktigast

2) De ska motivera varför just dessa mål är viktigast och om det hänger ihop med några andra mål.

3) De ska ge exempel på vad de själva ska göra för att bidra till att uppnå målen.

Uppgifter

 • Argumenterande text Globala mål

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: