Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v45 América Latina

Skapad 2019-10-24 11:02 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
En LPP på ett projektarbete om Latinamerika.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Ni kommer att fördjupa era kunskaper om flera länder i Latinamerika genom en egen presentation samt genom att lyssna på flera andra presentationer. Redovisning och bedömning kommer att ske både skriftligt och muntligt.

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

Ni ska fördjupa era kunskaper om länder i Latinamerika och kunna göra enklare jämförelser med Sverige.

Mål

Målet är att ni ska samla information om ett valt land i Latinamerika för att sedan presentera landet med hjälp av Google Presentation på spanska. 

Undervisning och bedömning

Du kommer att bli bedömd på din muntliga presentation, men även på det skriftliga eftersom du ska lämna in ditt manus när du är klar med din presentation. Du ska även lämna in din Google Presentation.

 

 

 

 

 

Tema: América Latina

Arbeta två och två. 

Välj ett latinamerikanskt land som du vill fördjupa dina kunskaper i. Förutom allmän information såsom huvudstad, invånare, etc ska du även ha med minst 10 intressant fakta om landet! Ni ska även jämföra landet med Sverige med minst fem jämförelser!

Gör en Google Presentation med rubriker, bilder, kanske en kort video? 

Under v 46 måndag kommer ni att få presentera era länder i smågrupper. 

Obs! Presentationen ska vara på spanska.

 

Lycka till!//Irena

 

 

Uppgifter

 • América Latina - Manus & Google Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  A 9

Matriser

M2
Bedömningsmatris för Moderna Språk år 7-9 GA

F
E
C
A
Tala - produktion, interaktion
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna (muntliga) framställningar.
Skriva - produktion
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: