Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-10-24 11:48 i Skåpafors förskola Bengtsfors
Förskola
I år har vi valt att arbeta med språk, då vi sett att det finns behov och intresse för detta. Vi har valt att satsa på metoden Ville och Vera leker med ljud, som bygger på praxis alfabetet. Vi kommer också arbeta på många andra sätt.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund 

Vi har valt temat för att barnen visat stort intresse för bokstäver och språklekar samt att vi observerat att flera barn har behov av extra stimulans. Metoden Ville och Vera har vi jobbat med förut med gott resultat. 

 

Mål

Vårt mål är att skapa intresse för bokstäver och språkljud.

 • Vi vill ge barnen förmågan att kunna uttrycka sina känslor och tankar som ett verktyg för att kunna lösa konflikter.
 • Skapa intresse för skriftspråket
 • Använda oss av stöd tecken och bilder som alternativ kommunikation
 • Finna glädje i att leka med språket

 

Metod

Vi kommer att använda oss av Språkmaterialet Ville och Vera, som är ett material för att utveckla fonologisk medvetenhet, med hjälp av ljudlek och musik. Vi leker dagligen med ljud, rim och ramsor och munmotoriska övningar, vi har sagostund varje dag, vi tittar på fem myror är fler än fyra elefanter en dag i veckan. Vi använder oss av olika uttrycksformer i det estetiska skapandet, både styrt och att barnen får skapa själva. Genom projektet skapande förskola kommer två konstnärer att ha workshops med barnen, de kommer tillsammans med barnen bygga upp små världar utifrån barnens berättelser. Vi rör oss till olika sorters musik.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: