Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kälsvets 2 MIG/MAG

Skapad 2019-10-24 11:59 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Sammanfogningsteknik
Du kommer lära dig: - Att MAG-svetsa kälfogar i stål i olika lägen. - Hur MIG/MAG-svetsutrustningen fungerar samt hur man sköter, underhåller och utför enklare reparationer av den. - Att läsa och tolka svetsdatablad (WPS:er) och hur man arbetar utifrån dem. - Att kontrollera ditt utförda arbete och vilka kvalitetskrav som finns. - Att arbeta säkert och ergonomiskt.

Innehåll

Planering av kursen

Områden

Det här ska vi lära.

Det här ska vi göra.

Område 1:

MIG/MAG-svetsutrustningens olika delar och funktioner.

Gå igenom grundläggande delar och funktioner.

Område 2:

Planera och utföra MAG-svetsning av kälfogar i stål i olika lägen.

12 st praktiska svetsuppgifter

Område 3:

Tolka instruktioner och tillverkningsunderlag.

Gå igenom WPS:er, vad de innehåller och vad det betyder.

Område 4:

Hantera och vårda maskiner och utrustning.

Gå igenom hur maskiner och utrustning ska användas och vårdas.

Område 6:

 

Systematiskt underhålla och utföra enklare reparationer av maskiner och utrustning

Gå igenom hur man utför systematiskt underhåll samt enklare reparationer av maskiner och utrustning.

Område 7:

Lagar och föreskrifter samt hur man arbetar säkert, ergonomiskt och med hänsyn till miljön.

Gå igenom säkerhet, arbetsställningar och hur man minimerar spill.

Område 8:

Bedömning av svetsar.

Gå igenom standarder som anger hur en svets ska se ut.

Område 9:

Bågsvetsning och speciellt MIG/MAG-svetsmetoden, hur den fungerar och dess för- och nackdelar.

6 st teoretiska kunskapstester.

Område 10:

Bedöma och dokumentera sin utförda svetsning.

Gå igenom hur man mäter en svets samt hur man fyller i ett svetsprotokoll. 

Område 11:

Korrekt fackspråk.

Gå igenom begrepp och benämningar samt utföra ett kunskapstest.

Uppgifter

 • Praktisk uppgift 1

 • Teoretisk uppgift 1

 • Praktisk uppgift 2

 • Teoretisk uppgift 2

 • Praktisk uppgift 3

 • Teoretisk uppgift 3

 • Praktisk uppgift 4

 • Teoretisk uppgift 4

 • Praktisk uppgift 5

 • Teoretisk uppgift 5

 • Praktisk uppgift 6

 • Teoretisk uppgift 6

 • Praktisk uppgift 7

 • Praktisk uppgift 8

 • Praktisk uppgift 9

 • Praktisk uppgift 10

 • Praktisk uppgift 11

 • Praktisk uppgift 12

Matriser

Saa
Kälsvets 2 MIG/MAG

Jag...

>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
>>>>>>>>>
Planerar och organiserar
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Med hjälp av läraren eller en kompis kapar jag rätt material till rätt längd och väljer rätt WPS, tillsatsmaterial och gasflöde samt ställer in rätt svetsvärden, justerar svetsbord och utsug samt vid behov rengör gaskåpa och grundmaterial.
[Utan hjälp av läraren eller en kompis] kapar jag rätt material till rätt längd och väljer rätt WPS, tillsatsmaterial och gasflöde samt ställer in rätt svetsvärden, justerar svetsbord och utsug samt vid behov rengör gaskåpa och grundmaterial.
[Jag hjälper andra att] kapa rätt material till rätt längd och välja rätt WPS, tillsatsmaterial och gasflöde samt ställa in rätt svetsvärden, justera svetsbord och utsug samt vid behov rengöra gaskåpa och grundmaterial.
Väljer verktyg
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Med hjälp av läraren eller en kompis ser jag till att rundfil, stålborste, kombinationstång och vinkelslip finns tillgängligt vid min svetsplats.
[Utan hjälp av läraren eller en kompis] ser jag till att rundfil, stålborste, kombinationstång och vinkelslip finns tillgängligt vid min svetsplats.
[Jag hjälper andra att] se till att rundfil, stålborste, kombinationstång och vinkelslip finns tillgängligt vid svetsplatsen.
Svetsar
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Med hjälp av läraren eller en kompis häftsvetsar jag den stående plåten vinkelrät (±5°), eller röret, utan spalt mot den liggande plåten och jag har rätt pistollutning, pistolvinkel och elektrodutstick när jag svetsar samt svetsar rör mot plåt i inspänt läge.
[Utan hjälp av läraren eller en kompis] häftsvetsar jag den stående plåten vinkelrät (±5°), eller röret, utan spalt mot den liggande plåten och jag har rätt pistollutning, pistolvinkel och elektrodutstick när jag svetsar samt svetsar rör mot plåt i inspänt läge.
[Jag hjälper andra att] häftsvetsa den stående plåten vinkelrät (±5°), eller röret, utan spalt mot den liggande plåten och att de har rätt pistollutning, pistolvinkel och elektrodutstick när de svetsar samt att de svetsar rör mot plåt i inspänt läge.
Uppfyller svetskraven
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Mitt svetsförband är vid plåt mot plåt minst 150 mm långt, vid rör mot plåt svetsat runt om, det uppfyller svetsklass B i allt utom a-mått, svetsråge och smältdike där svetsklass C gäller.
Mitt svetsförband är vid plåt mot plåt minst 150 mm långt, vid rör mot plåt svetsat runt om, det uppfyller svetsklass B i allt utom [svetsråge och smältdike] där svetsklass C gäller.
Mitt svetsförband är vid plåt mot plåt minst 150 mm långt, vid rör mot plåt svetsat runt om, det uppfyller svetsklass B i allt utom [smältdike] där svetsklass C gäller.
Tolkar instruktioner
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag följer arbetsinstruktioner samt väljer och använder rätt tillsatsmaterial, trådmatningshastighet och spänning utifrån den WPS som gäller för uppgiften.
Jag följer arbetsinstruktioner samt väljer och använder rätt tillsatsmaterial, trådmatningshastighet, spänning och [elektrodutstick] utifrån den WPS som gäller för uppgiften.
Jag följer arbetsinstruktioner samt väljer och använder rätt tillsatsmaterial, trådmatningshastighet, spänning, elektrodutstick och [gasflöde] utifrån den WPS som gäller för uppgiften.
Hanterar utrustningen
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag ställer in anhåll och rätt klippspalt på gradsaxen. Jag använder rätt hastighet på bandsågen. Jag byter till rätt sorts skiva på vinkelslipen. Jag ställer in rätt trådmatningshastighet och spänning på svetsmaskinen.
Jag ställer in anhåll och rätt klippspalt på gradsaxen. Jag använder rätt hastighet på bandsågen. Jag byter till rätt sorts skiva på vinkelslipen. Jag ställer in rätt trådmatningshastighet och spänning på svetsmaskinen samt [byter vid behov tillsatsmaterial och kontaktmunstycke].
Jag ställer in anhåll och rätt klippspalt på gradsaxen. Jag använder rätt hastighet på bandsågen. Jag byter till rätt sorts skiva på vinkelslipen. Jag ställer in rätt trådmatningshastighet och spänning på svetsmaskinen samt byter vid behov tillsatsmaterial och kontaktmunstycke. [Jag ställer in rätt gasflöde med hjälp av flödesmätare.]
Vårdar utrustningen
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag hänger upp slangpaketet, rengör gaskåpan och slipar svetsbordet vid slutet av min sista svetslektion för dagen. Jag rengör svetshjälmen vid behov.
Jag hänger upp slangpaketet, [återledaren], rengör gaskåpan och slipar svetsbordet vid slutet av min sista svetslektion för dagen. Jag rengör svetshjälmen och [byter försättsglas] vid behov.
Jag hänger upp slangpaketet, återledaren, [torkar/borstar av svetsmaskinen], rengör gaskåpan och slipar svetsbordet vid slutet av min sista svetslektion för dagen. Jag rengör svetshjälmen och byter försättsglas, [innerglas och svettband] vid behov.
Underhåller och reparerar
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag kontrollerar gasslangen samt återledaren och byter ut/reparerar vid behov.
Jag kontrollerar gasslangen samt återledaren och byter ut/reparerar vid behov. [Jag rengör trådledare och matarverk i slutet på veckans sista svetslektion.]
Jag kontrollerar gasslangen samt återledaren och byter ut/reparerar vid behov. Jag rengör trådledare och matarverk i slutet på veckans sista svetslektion. [Jag byter slipband och justerar anhåll på bandputs vid behov.]
Håller ordning
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag hänger tillbaka alla verktyg i svetsbåset, sopar rent golvet i svetsbåset samt slänger allt skrot i slutet på dagens sista svetslektion.
Jag hänger tillbaka alla verktyg i svetsbåset, sopar rent golvet i svetsbåset samt slänger allt skrot i slutet på dagens sista svetslektion. [Jag sopar golvet i verkstaden utanför svetsbåset.]
Jag hänger tillbaka alla verktyg i svetsbåset, sopar rent golvet i svetsbåset samt slänger allt skrot i slutet på dagens sista svetslektion. Jag sopar golvet i verkstaden utanför svetsbåset. [Jag städar av gradsax och bandsåg.]
Arbetar säkert
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag använder alltid skyddsskor och arbetskläder i verkstaden. Jag använder alltid handskar, svetshjälm och jacka/långärmat samt punktutsug vid svetsarbeten. Jag använder alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid slipning och riktar slipsprut mot säker riktning. Jag plockar bort brännbara föremål vid heta arbeten. Jag använder aldrig handskar vid slipning i pelarslip eller bandslip.
Jag använder alltid skyddsskor och arbetskläder i verkstaden. Jag använder alltid handskar, svetshjälm och jacka/långärmat samt punktutsug vid svetsarbeten. Jag använder alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid slipning och riktar slipsprut mot säker riktning. Jag plockar bort brännbara föremål vid heta arbeten. Jag använder aldrig handskar vid slipning i pelarslip eller bandslip.
Jag använder alltid skyddsskor och arbetskläder i verkstaden. Jag använder alltid handskar, svetshjälm och jacka/långärmat samt punktutsug vid svetsarbeten. Jag använder alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid slipning och riktar slipsprut mot säker riktning. Jag plockar bort brännbara föremål vid heta arbeten. Jag använder aldrig handskar vid slipning i pelarslip eller bandslip.
Arbetar ergonomiskt
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag står upp och svetsar och har rätt höjd på svetsobjektet.
Jag står upp och svetsar och har rätt höjd på svetsobjektet.
Jag står upp och svetsar och har rätt höjd på svetsobjektet.
Arbetar med hänsyn till miljön
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag undviker spill och sopsorterar. Jag stänger av gas och svetsmaskin när jag slutar för dagen.
Jag undviker spill och sopsorterar. Jag stänger av gas och svetsmaskin när jag slutar för dagen.
Jag undviker spill och sopsorterar. Jag stänger av gas och svetsmaskin när jag slutar för dagen.
Korrigerar formavvikelser
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Med hjälp av läraren eller en kompis justerar jag pistolvinkeln för att minska katetavvikelser samt hastigheten för att få rätt a-mått.
[Utan hjälp av läraren eller en kompis] justerar jag pistolvinkeln för att minska katetavvikelser samt hastigheten för att få rätt a-mått.
[Jag hjälper andra att] justera pistolvinkeln för att minska katetavvikelser samt hastigheten för att få rätt a-mått.
Löser problem
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Med hjälp av läraren eller en kompis byter jag trådbobin, matarhjul, trådledare samt kontaktmunstycke.
[Utan hjälp av läraren eller en kompis] byter jag trådbobin, matarhjul, trådledare samt kontaktmunstycke.
[Jag hjälper andra att] byta trådbobin, matarhjul, trådledare samt kontaktmunstycke.
Har teoretiska kunskaper
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag genomför de teoretiska kunskapstesterna och har minst 75 % rätt.
Jag genomför de teoretiska kunskapstesterna och har minst [85 %] rätt.
Jag genomför de teoretiska kunskapstesterna och har minst [95 %] rätt.
Bedömer och dokumenterar
 • Saa  E
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  C
 • Saa  A
 • Saa  A
Jag bedömer svetsens a-mått, katetavvikelse och smältdike. Jag fyller i resultatet i svetsprotokollet samt skriver upp trådmatningshastighet och spänning som använts.
Jag bedömer svetsens a-mått, katetavvikelse, smältdike, [fattningskant och ändkraterpipe]. Jag fyller i resultatet i svetsprotokollet samt skriver upp trådmatningshastighet, spänning och [gasflöde] som använts.
Jag bedömer svetsens a-mått, katetavvikelse, smältdike, fattningskant, ändkraterpipe, [svetsråge och bindfel]. Jag fyller i resultatet i svetsprotokollet samt skriver upp trådmatningshastighet, spänning, gasflöde, [materialets godstjocklek och vilket tillsatsmaterial] som använts.
Använder korrekt fackspråk
 • Saa  E
 • Saa  C
 • Saa  A
Jag använder mig av rätt ord och benämningar och klarar 10 av 14 utvalda ord och begrepp.
Jag använder mig av rätt ord och benämningar och klarar [12 av 14] utvalda ord och begrepp.
Jag använder mig av rätt ord och benämningar och klarar [14 av 14] utvalda ord och begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: