Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bok : Handen

Skapad 2019-10-24 12:01 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Skapat en bok kring barnens upplevelser med händerna

Innehåll

 

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Barnen har blivit mer och mer intresserad av bilder och text. Därför bygger vi vidare på deras intresse och skapar böcker med bilder/text/begrepp. Med denna bok kan vi utökar barnens intresse för bl.a. språk, text mm. Barnen tycker om att kunna återskapa och berätta vad de har gjort genom dokumentation som vi har gjort.

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målen:

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Genom att vi har dokumenterat barnens upplevelser (fotograferat), skapas det en bok utifrån det. I boken kommer det vara bilder samt text/begrepp.

 

Lärandeobjektet: begrepp från deras upplevelser bl.a. hårt/mjukt ...

 ____________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 Genom olika aktiviteter har denna boks skapats genom att någon har fotograferat barnens upplevelser när det har gjort aktiviteterna eller under och efter aktiviteten. Miljön har varit på olika ställen. 

Material: papper, ipad, skrivare mm. 

 _____________________________________________________________________________________________________________

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: