Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träning och träningsplanering åk 8

Skapad 2019-10-24 12:56 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Vi kommer under några veckor (vecka 45-49) att arbeta med olika träningsformer, träningsplanering och målsättning. På lektionerna kommer du få prova på olika träningsformer (som exempelvis konditions- och uthållighets-, styrke- och rörlighetsträning). Vi kommer på olika sätt arbeta med dessa träningsformer och tanken med detta är att ni ska få inspiration till er kommande uppgift – att planera två träningspass!

Innehåll

Din uppgift –

1.     Planera två träningspass. (Klart till torsdag 26/11 och fredag 27/11)

2.     Sätta upp ett mål som går att koppla till träningspasset.

3.     Utvärdera din målsättning och planering.

Planering och målsättning 
Du ska tillsammans med en/två klasskamrat/er planera två träningspass som ni alla kan genomföra. Träningspassen ska gå att genomföra inomhus eller utomhus. Ni väljer själva vilket fokus träningspasset ska ha (ex. kondition, styrka, rörlighet). Det ena träningspasset ska vara 60 minuter långt och det andra 40 minuter långt.

Beskriv skriftligt hur du planerar att genomföra din träning. Använd följande rubriker:

Mål
Mål med din träning. Motivera hur målet är kopplat till dina träningspass.

Uppvärmning
Vilken typ av uppvärmning tänker du göra? Hur är den kopplad till huvudaktiviteten?


Huvudaktivitet
Vad ska du göra? Hur är detta kopplat till din målbild?

Avslut
Hur avslutar du ditt träningspass? Nedvarvning? Avslappning? Stretch?

Utrustning
Beskriv din utrustning och förklara varför du använder den.

Plats
Vilken är platsen för din träning? Inne/ute? Varför?

Det här kan du tänka på när du planerar ditt träningspass:

Du får lektionstid på dig att planera träningspassen så prova er fram till vilka övningar som passar för just er. Titta även på materialet i Digilär.

2.    Mål - Vad är rimligt att uppnå genom att utföra dessa träningspass?

3.    Målet skulle exempelvis kunna vara att bli starkare, rörligare eller att få bättre kondition. Men försök även vara mer specifik. Kan du mäta dina resultat på något sätt? Vilka muskelgrupper tränas och förhoppningsvis utvecklas?

4.    I dokumentet ”Mall för träningspasset” hittar ni en mall som ni kan använda för att planera och beskriva träningspasset och målet.

 

Till hjälp har du materialet i Digilär (se arbetsbeskrivningen i Teams) där du kan läsa mer om vikten av uppvärmning, olika träningsformer, teknik, hur träning påverkar din hälsa, att sätta upp mål för och planera sin egen träning, samt hur man kan utvärdera sin träning.

 

Inspiration till träningspasset kan du även ta från olika träningsappar (Seven, Sworkit osv.), men också materialet i Digilär.

 

Det finns även en planering i Skolplattformen där du kan läsa mer och hitta länkar och tips på hemsidor där du kan läsa mer kring olika faktorer som påverkar din hälsa, samt matriser för detta arbetsområde.

 

Utvärderingen

Utvärderingen gör du efter att du genomfört träningspassen genom att besvara följande frågor i Digiexam:

·       Hur kändes det att utföra träningspasset?

·       Hur tänker du kring valet av övningar?

·       Vad kan påverka din upplevelse?

·       Hur kan man förbereda sig inför ett träningspass?

·      Om du skulle göra om samma uppgift igen, skulle du då förändra något?

Ni kommer även få göra ett förhör på begreppen efter att ni genomfört och
diskuterat kring erat träningspass.

 

 Begreppslista Träning och Hälsa

Hälsa

Kroppsliga begrepp

Mentala begrepp

Förebygga skador

Säkerhet & Hänsynstagande

Fysisk aktivitet

Kondition – Lågintensiv, högintensiv

Avslappnad

Bristningar

Fair play

Förbättra

Styrka – dynamisk, statisk

Glad

Stukning

Hänsynstagande

Känsla

Koordination

Mental träning

Vickning

Respekt

Fysisk hälsa

Spänst

Mental balans

Förebygga

Samarbetsförmåga

Psykisk hälsa

Rörlighet

Nöjd

Uppvärmning

Stötta

Social hälsa

Smidighet

Pigg

Undvika

Uppmuntra

Utveckla

Motorik

Självförtroende

Håll

 

Prestation

Kroppskontroll

Ro i kroppen

Träningsvärk

 

 

Kraftanpassning

Spänd

Mjölksyra

 

 

Balans

Smärtlindring

 

 

 

Intervall

Stress

 

 

 

Koncentrisk

Tilltro till den egna förmågan

 

 

 

Excentrisk

Trött

 

 

 

Ergonomi

Vänner

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivande begrepp

Puls

Planering av träning

 

 

Lätt

Vilopuls

Motivation – inre, yttre

 

 

Svårt

Arbetspuls

Mål

 

 

Roligt

Maxpuls

Utrustning

 

 

Tråkigt

 

Plats

 

 

Positivt

 

Tid

 

 

Negativt

 

Hjälpmedel

 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns några artiklar och filmklipp som är bra att du läser/tittar på för inspiration och mer information:

http://skolvarlden.se/artiklar/6-hjarnknep-till-dina-elever

http://www.vetenskaphalsa.se/fem-insikter-om-hjarnan-och-traning/

https://www.expressen.se/halsoliv/traning/overlakaren-trana-ratt-for-hjarnan--och-minska-stressen/?bullet=1

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Träning och träningsplanering

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Träningsformer
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan delta och utföra rörelser i olika träningsformer.
Jag kan utföra olika former av rörelser med fungerande teknik i de olika träningsformerna.
Jag kan utföra olika former av rörelser med säkerhet och gör detta mer rätt teknik.
Aspekt 2
Rörelser kopplat till träning och olika idrotter
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan utföra olika rörelser.
Jag kan med säkerhet och rätt teknik utföra olika rörelser.
Jag kan med säkerhet, rätt teknik och flyt utföra olika rörelser.
Aspekt 3
Mål
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan sätta upp ett träningsmål.
Jag kan sätta upp ett realistiskt träningsmål.
Jag kan sätta upp ett realistiskt och motiverat träningsmål.
Aspekt 4
Planering
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan planera för träning med fokus på en eller flera träningsformer.
Jag kan planera ett träningsprogram med fokus på en eller flera träningsformer och koppla programmet till mitt uppställda mål.
Jag kan planera ett träningsprogram med fokus på en eller flera träningsformer och koppla programmet till mitt uppställda mål. Samt motivera valet av övningar.
Aspekt 5
Utvärdering
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan utvärdera min träning och andra aktiviteter utifrån egna upplevelser av dem.
Jag kan utvärdera min träning och andra aktiviteter utifrån egna upplevelser av dem. Jag kan även koppla ihop mina upplevelser med en annan faktor som påverkar min upplevelse.
Jag kan utvärdera min träning och andra aktiviteter utifrån egna upplevelser av dem. Jag kan även se flera olika faktorer som påverkar min upplevelse.
Aspekt 6
Resonemang
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan resonera kring en faktor som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan resonera kring två faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Jag kan resonera kring flera faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Aspekt 7
Använda centrala begrepp
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Jag kan förklara några av de centrala begreppen.
Jag kan förklara flera av de centrala begreppen och använda de när jag resonerar kring mitt träningspass.
Jag kan förklara samtliga av de centrala begreppen och använda de när jag resonerar kring mitt träningspass.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: