Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en novell

Skapad 2019-10-24 13:17 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under kommande veckor ska vi lära oss om genren Novell. En novell är en förenklad roman, alltså en kort berättelse. Vad är typiska drag för en novell? Hur bygger man upp dramaturgin i en novell? Vad ska man tänka på när man skriver en egen novell? Vi kommer att läsa, analysera och skriva noveller.

Innehåll

En novell är en kort berättelse som vanligen har ett oväntat slut. Den kan kännas enkel, men innehåller ofta mer än vad du vid en första genomläsning anar. Författare som skriver noveller arbetar medvetet med att låta läsaren fylla i texten med sina egna inre bilder.

Noveller kan du bland annat läsa i tidningar, novellsamlingar och i tidskrifter. 

Vi kommer under kommande veckor arbeta med att lära sig om gestaltning, att skapa stämning och inre konflikter. Hur bygger man upp en karaktär? Hur fångar man läsaren och hur gör man när man bygger upp en stämning? Många frågor som du kommer att få svar på.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Novell - prov år 9

På väg mot E
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll
Du har gjort vad som efterfrågades i instruktionen.
Du har gjort vad som efterfrågades i instruktionen.
Du har gjort vad som efterfrågades i instruktionen.
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Gestaltningar
Du beskriver hur personers känslor visar sig genom att använda mig av minst två tydliga gestaltningar.
Du beskriver hur personers känslor visar sig genom att ofta använda mig av gestaltningar.
Du beskriver hur personers känslor visar sig genom att ofta använda mig av gestaltningar. Jag gör det genom att beskriva på flera sätt hur känslan visar sig, både i ansikte, kropp och i vad personerna gör/säger.
Berättarperspektiv
Du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv.
Du har ett väl fungerande berättarperspektiv.
Dramaturgi
Du följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att din novell har en inledning, en konflikt, en konfliktlösning och en avslutning
Du följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att din novell har en tydlig inledning, en tydlig konflikt, en tydlig stegring, ett tydligt klimax, en tydlig konfliktlösning och en tydlig avslutning.
Du följer den klassiska berättarkurvan genom att se till så att din novell har en tydlig inledning, en tydlig konflikt, en tydlig stegring, ett tydligt klimax, en tydlig konfliktlösning och en tydlig avslutning.
Återge samtal
Dialoger
Duhar dialoger i din novell som i de flesta av fallen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Du har dialoger i din novell som på alla ställen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Du har dialoger i din novell som på alla ställen återges med korrekt användning av direkt eller indirekt anföring
Du skriver dina dialoger så att vissa av dem på ett effektfullt sätt bidrar till att handlingen förs framåt.
Struktur
Din text är styckeindelad.
Din text har effektiv styckeindelning.
Du kan skriva en novell viss språklig variation, enkel textbindning.
Du kan skriva en novell med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning.
Du kan skriva en novell med god språklig variation, välutvecklad textbindning.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är väl fungerande.
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: