Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dépêche-toi ! - ht 2019

Skapad 2019-10-24 13:35 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Tala om vad klockan är, tala om "skolord", räkneord upp till 100, beskriva personer med ord som fatigué, malade etc och även kläder och färger.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

 

På lektionerna läser vi texter och ser korta filmer från UR om unga människors livssituation. Vi jobbar med verb och hur de böjs; vanlig verbböjning vid t ex être och avoir.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du använder ditt ordförråd för området 
  • hur väl du kan förstå talad franska – under lektionerna, hörövningar
  • hur väl du  kan förstå enkel text på franska – under lektionerna + skriftligt prov
  • hur väl du kan interagera (samtala) muntligt kring ett välkänt ämne – under lektionerna + inspelad dialog
  • hur väl du kan skriva en kortare text  – skriftligt prov

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området under v 45-41. Skriftligt prov - se mina studier för datum. Spela in dialog. Skriva en kort dialog.

Matriser

M2
Dépêche-toi!

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... förstå talat och skrivet språk
Berättelser och annan fiktion
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
...förstå talat och skrivet språk
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
... delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Samtala
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
Skriva en kortare dialog
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: