Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material VT20

Skapad 2019-10-24 14:22 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 Kemi
MATERIAL- Ämnen vi tillverkar saker av

Innehåll

Arbetssätt:

Lärarledda genomgångar om både material och strategier för att granska, kommunicera och ta ställning.

EPA - enskilt , par eller grupp, alla.

Själv- och kamratbedömning

Diskussioner i mindre och större grupper kring fördelar och nackdelar om materialen.

Filmer

Övningsuppgifter

Texter

Demonstration

Söka information 

Vi studerar papper, plast, glas, aluminium.

 

 

Bedömning

Skriftligt förhör på atom, molekyl och grundämne samt kemiska beteckningar på några vanliga grundämnen.

En argumenterande text utifrån ett faktablad (se bedömning på baksidan av häftet).

 

 

Övningar och innehåll:

Sidor i kemiboken: Kap 1 (Kemins grunder), kap 11 (Material) + 321,322,324. 

Häftet som du fått på lektionen - lämnas in när du skriver den argumenterande texten.

Begrepp: se begreppen i häftet

 

 

 

 

Matriser

Ke
Kunskapskrav Kemi

Ännu ej visat
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: