👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket

Skapad 2019-10-24 14:52 i Fyrens idrottsförskola Kristianstad
Förskola
Dagligen får barnen vara del av våra "samlingar"

Innehåll

Detta sker dagligen, ibland två gånger. Detta är en mycket populär aktivitet.

Vi sjunger barnsånger med hjälp av figurer, eller bilder. Detta stimulerar språkutvecklingen och språkrytmen.

Även rim och ramsor uppskattas av barnen. 

Äntligen står vårt förskolebibliotek färdigt (januari-20) . Besök gärna vårt förskolebibliotek med ert barn och titta och upplev böckerna tillsammans. 

Vi deltar i ett projekt som heter "Läslyftet" som är upplagt i olika delar där man lägger fokus på olika sätt att läsa, verb och teknik. 

 Ibland använder vi oss utav digitala hjälpmedel såsom Ipad för att lyssna på sånger och sagor på olika språk.

Vi tränar också med (turtagning) vänta på sin tur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18