Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovmotorik

Skapad 2019-10-24 15:07 i Skåpafors förskola Bengtsfors
Förskola
Vi vill utmana barnen att utveckla sin grovmotorik och känna glädje i att röra sig på olika sätt. Fysisk aktivitet stimulerar hjärnans utveckling och bidrar till ökad koncentrationsförmåga.

Innehåll

Bakgrund:

Det pratas allt mer om hur viktig fysisk aktivitet är för vår hälsa, välbefinnande och lärande. Att ha en god kroppsuppfattning, uthållighet och att utveckla de grovmotoriska färdigheterna ger barnen en bra självkänsla och en bra grund att bygga vidare på. Barnen tycker om att röra på sig och vara aktiva och detta vill vi dra fördel av och ge utmaningar efter var och ens förmåga. Stimulans får barnen naturligt såväl i sin lek och sina egna aktiviteter som av de lekar och aktiviteter som initieras av avdelningens pedagoger. Vi gör en finplanering varje vecka där barnens intresse och behov vårt tema ligger till grund för vad vi väljer för aktiviteter. Utgångspunkten är vårt tema för att få en röd tråd i verksamheten.. 

Mål:

 • Utveckla de grundmotoriska färdigheterna:åla, krypa, rulla ,gå springa, hoppa , balansera, kasta, fånga, hänga, klättra och stödja
 • få en god kroppsuppfattning
 • Öka uthållighet och koncentrationsförmåga
 • Stimulera social utveckling, t.ex hjälpas åt, vänta på sin tur
 • Självkänsla- jag kan
 • kunna känna skillnad avslappning-anspänning, uppnå stunder av vila och avkoppling
 • Ha roligt tillsammans        

Metod:

 • Mycket utevistelse
 • Lek, både styrd och ge material, ytor , tid och stimulans till rörelse i fria leken
 • Dans, musik och rörelseramsor 
 • Utmana barnen att göra så mycket de kan själva vid t.ex påklädning
 • Skogsutflykter
 • Gymnastik inne eller ute när tillfälle ges
 • Avslappning, kompismassage m.m

 

Dokumentation: 

Dokumentation i form av bilder och små videoklipp kommer att ske fortlöpande via vitsippans lärlogg och barnens egna lärloggar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: