👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Nordens djur

Skapad 2019-10-24 15:13 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att lära oss om de vanligaste djuren i Norden. Hur lever dem? Vad äter dem?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

*Läsa 
*Powerpoint 
*Skapa
*EPA-metoden
*Skriva 

Grovplanering

Vecka 45-  Björnen. Samtal spillning, bo, läten, mat. Film SLI

Vecka 46-  Varg. Samtal spillning, bo, läten, mat. Film SLI

Vecka 47-  Räv samtal spillning, bo, läten, mat. Film SLI

Vecka 48-  Hare samtal spillning, bo, läten, mat. Film SLI

Vecka 49-  Ekorre samtal spillning, bo, läten, mat. Film SLI

 

Vecka 50-  Älg samtal spillning, bo, läten, mat. Film SLI

 

Eleverna bedöms i slutet av arbetsområdet genom att rita och skriva några fakta om djuren de lärt sig om. 

 

 

 

 

IKT och medier

Vi kommer att arbeta utifrån film och IPad.

Så här används mallen

Nedan klickar du på Lägg till->Läroplan och markerar de förmågor och det centrala innehåll som ligger till grund för arbetsområdet.

Matrisen nedan består för F-3 av tre nivåer: "Du behöver öva på, Godtagbara kunskaper och Mer än godtagbara kunskaper. För åk 4-6 består matrisen av fyra nivåer: "Du behöver öva på, "Godtagbara kunskaper och Mer än godtagbara kunskaper (x2)". I årskurserna 6-9 ändras nivåerna till betygen "Du behöver på, E,C och A."

Under aspekterna väljer du vad som ska bedömas, t.ex läsförståelse. Sedan gör du koppling till närmsta kunskapskrav på knappen "koppla".

Matriserna i årskurserna 1-2 och 4-5 ska vara nedbrutna från kunskapskraven i åk 3 respektive åk 6. I matriser för årskurs 3 och 6 anges kunskapskravet för årskursen.

Allt eftersom elevernas kunskaper dokumenteras trycker du på knappen publicera så att kunskaperna blir synliga för elev och vårdnadshavare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Sjöviksskolans mall F-3

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Jag känner till några vanliga Nordiska djur och hur de ser ut.
Jag känner till ett par djur som lever i Norden.
Jag känner till fler än två djur som lever i Norden.
Aspekt 2
Jag känner till levnadsförhållanden för vanliga Nordiska djur.
Jag kan berätta om ett par fakta om ett nordiskt djur. -Utseende -Boplats -Föda -Ungar
Jag kan berätta om mer än ett par fakta om flera nordiska djur.
Aspekt 3

NO Sv
Sjöviksskolans mall 4-9

Rubrik 1

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper/E
Mer än godtagbara kunskaper/C
Mer än godtagbara kunskaper/A
Aspekt 1