Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantasy och science fiction

Skapad 2019-10-24 15:42 i Enskede skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Drakar, magi, resa mellan världar, orcher, magiska portaler och profetior är bara några ingredienser i genren fantasy. Eller vad sägs om några ingredienser i genren science fiction: apokalypser, rymden, robotar, utomjordingar, en förstörd värld och avancerad teknik. I det här arbetsområdet kommer du att få titta närmare på ingredienserna genom att läsa och skriva och även titta på film i genrerna fantasy och sciencefiction.

Innehåll

Mål

Du

·       kan använda dig av lässtrategier då du läser

·       kan göra textkopplingar i en text och kan på så sätt visa på läsförståelse och föra samtalet vidare

·        kan dela med dig av din egen upplevelse kring det lästa. Du kan också fånga upp budskap ( på/mellan/bortom raderna) i boken du läser.

·        skriver en fantasy-eller sciencefictiontext med fungerande struktur och med språklig variation.

Din text har handling med spänningskurva och gestaltande beskrivningar

·       Kombinerar text med olika estetiska uttryck så att de samspelar och kan på så sätt förstärka och levandegöra dina texters budskap.

·       ger  omdömen om texters innehåll och bearbetar utifrån respons din text så att den blir ännu bättre

Undervisning

Du kommer att vara med i en bokcirkel där du både läser på egen hand och får samtala om texten du läst. 

Du skriver läslogg och gör en bokrecension, där du kan ta hjälp av lärandematrisen som tillhör din läsplan.

Din lärare kommer att ha föreläsningar och ”workshops” i området. Där kommer du bl a göra kortare skrivövningar där du tränar för att nå målen. 

Du kommer att få skriva din egna fantasy- eller sciencefictionberättelse. 

VI kommer att titta på film  i genren. 

Du kommer att få kombinera din text med estetiska uttryck t ex med hjälp av en boktrailer.

Du kommer att ge självrespons och få kamratrespons på din text för att kunna göra den ännu bättre. 

Din lärare kommer  att ge dig feedback under tiden du skriver och du kan ta hjälp av lärandematrisen som du har då du arbetat med texten. 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta?


I boksamtalen, i din läsloggbok (som din lärare samlar in varje vecka) och i din bokrecension har du möjlighet att få dela dina tankar och visa vad du kan och vad du lärt dig i boklubben.

Du har möjlighet att visa vad du lärt dig i din fantasy- eller sciencefictionberättelse och även i de kortare skrivövningarna vi gör i området. 

 

Matriser

Sv SvA
Fantasy och science fiction - berättande texter skriv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
skriver olika slags texter med fungerande struktur och med språklig variation.
Skriver en text med en enkel handling, din text innehåller en röd tråd med inledning- händelse-avslutning. Begripligt innehåll
Skriva text med en utvecklad handling, där det finns med en spänningskurva. Det finns en komplikation och en upplösning. Relativt tydligt innehåll
Skriva text med en välutvecklad handling, där det finns med en spänningskurva och där det inte alltid blir som man trodde från början. Det finns olika komplikationer och lösningar. Det finns ett driv framåt i texten. Tydligt innehåll
Ny aspekt
skriver olika slags texter med fungerande struktur och med språklig variation.
Min text har en enkel inledning. Den påbörjas t ex med något av följande: Tillbakablick Personbeskrivning Platsbeskrivning Problem Direkt in i händelsen Begripligt innehåll
Min inledning hjälper läsaren att förstå vem, var och när. Relativt tydligt innehåll
Min inledning tar ett grepp om läsaren och skapar ett intresse för att läsa vidare. Tydligt innehåll
Ny aspekt
skriver olika slags texter med fungerande struktur och med språklig variation.
Min text har en enkel avslutning. Begripligt innehåll
Jag fångar upp det mesta som har hänt i min avslutning.(cowboyen) Relativt tydligt innehåll
Jag fångar upp det som tidigare hänt i texten i min avslutning. Tydligt innehåll
Ny aspekt
skriver olika slags texter med fungerande struktur och med språklig variation.
Använder några av de språkliga drag som är typiska för en fantasy-eller sciencefictiontext. begripligt innehåll
Använder de drag som är typiska för en fantasy-eller sciencefictiontext. Relativt tydligt innehåll
Använder och utvecklar de drag som är typiska för en fantasy-eller sciencefictiontext. Tydligt innehåll
Ny aspekt
använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i mina texter
T ex Skriver i första eller tredje person och blandar inte (nästan hela tiden) Dialog- Tar ny rad då någon ny person säger något och använder talstreck eller citationstecken för att visa dialogen. Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken. ( t ex rätt tempus, punkt och stor bokstav, ljudenlig stavning) Viss säkerhet
T ex Skriver i första eller tredje person hela tiden Dialog- Tar ny rad då någon ny person säger något och använder talstreck eller citationstecken för att visa på dialogen. Beskriver också hur någon säger något som t ex ”Det var tråkigt” suckade Eva. Håller reda på direkt och indirekt tal. Dialogen växlar mellan berättande och tal. Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken (t ex dubbelteckning, ljudstridiga ord, utropstecken, kommatecken, syftning, särskrivning, talspråkskriftspråk) Retativt god säkerhet
T ex Jag skriver i första eller tredje person hela tiden och byter berättarform om det behövs Dialog- Tar ny rad då någon säger något och använder talstreck eller citationstecken för att visa på dialogen. Beskriver också hur någon säger något som t ex ”Det var tråkigt” suckade Eva. Dialogen för handlingen framåt. Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken ( t ex dubbelteckning, ljudstridiga ord, utropstecken, kommatecken, syftning, säskrivning, talspråk-skriftspråk, de/dem) God säkerhet
Ny aspekt
Skriver berättande texter med en handling och med gestaltande beskrivningar
Beskriver på ett enkelt sätt. Tar hjälp av syn, lukt, känsel, hörsel och smak. Använder mig av adjektiv då jag beskriver något, t ex ”Hon var ledsen”. Enkla gestaltande beskrivningar
Beskriver så att läsaren får en tydlig bild. Tar hjälp av syn, lukt, känsel, hörsel och smak. Använder mig av adjektiv då jag beskriver något. Beskriver hur något visar sig med hjälp av verb, t ex ”Hennes axlar sjönk ihop”. Har med liknelser eller metaforer någon gång i min text. Utvecklade gestaltande beskrivningar
Beskriver så att läsaren får en tydlig bild. Tar hjälp av syn, lukt, känsel, hörsel och smak. Använder mig av adjektiv då jag beskriver något. Beskriver på flera sätt hur något visar sig med hjälp av verb, t ex ”Hennes axlar sjönk ihop och hon tittade ned i golvet…” Jag använder mig av liknelser och metaforer så att läsaren får en tydlig bild av situationen. Välutvecklade gestaltande beskrivningar

Sv SvA
Fantasy och science fiction läs

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Gör sammanfattningar av olika texters innehåll och kommenterar centrala delar med koppling till sammanhanget och visar läsförståelse.
Jag sammanfattar boken jag läst med hjälp av början, händelse och slut Jag väljer citat från boken och kan kommentera varför jag har valt det citatet. Gör enkla kronologiska sammanfattningar Med viss koppling Visar grundläggande läsförståelse
Jag sammanfattar boken jag läst med hjälp av början, händelse och slut Jag väljer ut och sammanfattar viktiga händelser från boken och uppmärksammar bokens konflikt eller vändpunkt. Väljer bort oviktiga detaljer. Jag väljer citat från boken som belyser innehållet ( te x spänningskurva, språk, inre bilder…) och kan kommentera varför jag har valt det citatet. Gör utvecklade sammanfattningar Med relativt god koppling Visar god läsförståelse
Jag sammanfattar boken jag läst med hjälp av början, händelse och slut. Jag väljer ut och sammanfattar viktiga händelser och sådant som står mellan raderna i boken och uppmärksammar bokens konflikt och vändpunkt. Väljer bort oviktiga detaljer och framhåller det centrala. Jag väljer citat från boken som belyser innehållet ( t ex spänningskurva, språk, inre bilder…) och resonerar varför jag har valt det citatet. Gör välutvecklade sammanfattningar Med god koppling Visar mycket god läsförståelse
Ny aspekt
Kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk och beskriver min upplevelse av läsningen.
Jag gör en enkel text-koppling till det jag har läst Text-till-text eller Text-till-mig själv eller Text-till världen Jag beskriver min upplevelse och mina tankar kring boken på ett enkelt sätt T ex jag tänker/jag tycker…för att… För enkla och till viss del underbyggda resonemang beskriver på ett enkelt sätt
Jag resonerar kring och gör text-kopplingar till det jag har läst Text-till-text Text-till-mig själv Text-till-världen Jag beskriver min upplevelse och mina tankar kring boken på ett utvecklat sätt T ex jag tänker/jag tycker…för att… För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Beskriver på ett utvecklat sätt
Jag förklarar, resonerar kring och gör text-kopplingar till det jag har läst Text-till-text Text-till-mig själv Text-till-världen Jag beskriver min upplevelse och mina tankar kring boken på ett väl utvecklat sätt T ex jag tänker/jag tycker…för att… För välutvecklade och väl underbyggda resonemang Beskriver på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Jag fångar upp vad som står på raderna (reportern) Jag väljer ut ord som jag inte förstår (detektiven) Jag funderar över vad som kommer att hända sen (spågumman) Jag väljer ut en bild som jag får då jag läser texten (konstnären) Jag kan beskriva händelseförloppet först, sen, sist (cowboyen) På ett i huvudsak fungerande sätt
Jag fångar upp vad som står mellan raderna Jag reder ut ord och uttryck som jag behöver för att förstå texten ännu bättre Förutspår funderar och förutspår vad som kommer att hända med hjälp av vad som hänt och med tidigare läserfarenheter. Väljer ut och beskriver bilder som fördjupar innehållet Fångar upp viktiga händelser och kan sammanfatta det som händer På ett ändamålsenligt sätt
använder mig av läsfixarna På ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: