Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsjuridik (avtalsrätt, köprätt, tvister)

Skapad 2019-10-24 15:53 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Juridik

Innehåll

 

 Avtalsrätt, köprätt och tvisteförfarande

Matriser

Jur
Affärsjuridik - avtalsrätt, köprätt, tvisteförfarande

Omdöme E
Omdöme D
Omdöme C
Omdöme B
Omdöme A
Affärsjuridiska områden
Redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör företag
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör företag
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör företag
Begrepp
Redogör översiktligt och använder med viss säkerhet
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Redogör utförligt och använder med viss säkerhet
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Redogör utförligt och nyanserat använder med säkerhet
Löser juridiska problem
Löser enkla fall
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Löser fall med tillfredställande resultat.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Löser komplexa fall med gott resultat.
Löser juridiska problem med rättskälla
med hjälp av given rättskälla
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven väljer, tolkar och tillämpar relevant rättskälla med tillfredställande resultat.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven väljer, tolkar och tillämpar relevant rättskälla
Juridiska dokument
Förklarar översiktligt innebörden av affärsjuridiska dokument. Upprättar något dokument, i samråd med handledare, med tillfredsställande resultat.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Förklarar utförligt innebörden av affärsjuridiska dokument. Upprättar några dokument, efter samråd med handledare, med tillfredsställande resultat.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Förklarar utförligt och nyanserat innebörden av affärsjuridiska dokument. Upprättar några dokument, efter samråd med handledare, med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: