Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The power to instruct

Skapad 2019-10-24 16:11 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Engelska
Ska under flera veckors tid arbeta med instruktioner. Vi kommer att läsa om adjektiv kopplade till superhjältar och lära oss om strukturen till en instruktion. På slutet av arbetsområdet ska eleverna skriva egna instruktioner.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

 • Läsa texter
 • Skriva
 • Arbetsbok
 • Se film
 • Arbeta med lösförståelse digitalt
 • Musik och ramsor
 • Act out! (rollspel)

Grovplanering

v.35-40 Hollywood

v. 40-45 Superhjältar

v. 47 Skriva instruktioner i grupp

v. 48 Skriva individuella instruktioner

IKT och medier

readtheory.org

nok.se

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202967

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
The power to instruct

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Läsa
...att förstå och läsa en instruktion.
Jag kan förstå och läsa en enkel instruktion.
Jag kan förstå och läsa en utvecklad instruktion.
Jag kan förstå och läsa en avancerad instruktion.
Ny aspekt
Höra
...att förstå när någon ger mig en instruktion.
Jag kan förstå när någon ger mig en enkel instruktion.
Jag kan förstå när någon ger mig en utvecklad instruktion.
Jag kan förstå när någon ger mig en avancerad instruktion.
Ny aspekt
Skriva
...att skriva en enkel instruktion om hur man blir en person.
Jag kan skriva en enkel instruktion om hur man blir en person.
Jag kan skriva en utvecklad instruktion om hur man blir en person.
Jag kan skriva en välutvecklad instruktion om hur man blir en person.
Ny aspekt
Tala
...att ge en enkel instruktion.
Jag kan ge en enkel instruktion.
Jag kan ge en utvecklad instruktion.
Jag kan ge en välutvecklad instruktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: