Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3 Olovslund och Nockebyhovs skolor

Skapad 2019-10-24 16:12 i Nockebyhovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Musik
Musiken finns runtomkring oss alla och berör oss på olika sätt. På musiklektionerna upplever vi musiken tillsammans genom sång, spel, musiklyssning och skapande och tillsammans utforskar vi musikens olika byggstenar.

Innehåll

Syfte med undervisningen:

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Moment i undervisningen årskurs 3:

När vi sjunger och spelar tränar vi på att börja och sluta samtidigt, att samspela och att aktivt lyssna in varandra. Vi utvecklar språket och vi tränar oss att härma, leda och skapa med olika klanger och dynamik.

SÅNG: unison sång, växelsång, rörelsesånger, kanonsång och sånger på engelska.

SPEL: spel på rytminstrument och boomwhackers, ukulele, keyboard, gitarr och trumset.

SKAPANDE: ljudsagor, rap, måla till musik, improvisation i olika former.

PULS och RYTM: pulsens betydelse i musiken, sätta puls i kroppen och träna olika rytmer genom t.ex. härmning.

INSTRUMENTKUNSKAP: Kännedom om olika slagverksinstrument, blåsinstrument och stråkinstrument, stränginstrument och tangentinstrument.

MUSIKORD och BEGREPP: puls, rytm, tempo, förspel, paus, piano, forte, dirigent, kör, orkester, kanon, crescendo, diminuendo, halvnot, fjärdedelsnot, åttondelsnot, fjärdedelspaus, stamtonernas namn, ackord, vers, refräng, taktart, "ettan".

MUSIKLYSSNING och SAMTAL: Lyssna på olika typer av musik i olika genrer och med hjälp av en ordbank, samtala vilka känslor musiken skapar och hur den påverkar oss.

MUSIKENS SAMMANHANG: Sånger som knyter an till årstiderna och våra högtider under året. Nationalsången. Känna till några visförfattare.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta och sjunga tillsammans med andra

- delta i spel på instrument i samspel med andra

härma rytmer och förhålla dig till pulsen i musiken.

- uttrycka dig på olika sätt genom sång och rörelse och samtal om musik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: