Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna åk 5

Skapad 2019-10-24 16:19 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
De tre abrahamitiska religionerna.
Grundskola 5 Religionskunskap
Vad är tro? Hur hänger de tre religionerna judendom, kristendom och islam ihop? Vad skiljer dem åt? Hur tänker man inom de olika religionerna? Och hur syns det i ritualer och i en troendes vardag? Svaren på frågorna och många andra får du lära dig under detta arbetsområde.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med de tre abrahamitiska religionerna judendom, kristendom och islam, hur de hör ihop och vad som skiljer dem åt, vilka ritualer och levnadsregler som ingår och hur religionen märks i en troendes vardag. 

Vi kommer även att fundera kring etik och moral, vad som är rätt och orätt och om att göra gott, vara en god medmänniska.

Du kommer att få lyssna till genomgångar, föra diskussioner, resonera och reflektera i små och stora grupper, se filmer och läsa texter och svara på frågor som hör till. Du kommer att få söka information från olika källor och sammanställa. 

Det du kommer att få lära dig står in lärandematrisen som hör till ämnesområdet. Den går vi igenom tillsammans i början av arbetsområdet.

De begrepp du ska kunna är: Tanakh, Tora, förbund, sabbat, profet, rabbin, synagoga, Bibeln, Nya testamentet, frälsare, treenighet, kyrka, ritual, nattvard, muslim, islam, moské, Allah, Koranen, sunna

Du får under tiden som du arbetar med arbetsområdet visa dina kunskaper både muntligt och skriftligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Matris Religion Syskonreligionerna åk 5

Godkänd
Mer än godkänd
Kunskaper
 • Re  E 6
Du kan ge exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom var och en av syskon-religionerna.
Du kan ge flera exempel på en helig plats, ritual och levnadsregel inom var och en av syskon-religionerna.
Resonemang likheter och skillnader
 • Re  E 6
Du kan enkelt resonera om likheter och skillnader mellan syskonreligionerna.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan syskonreligionerna.
Enkla samband
 • Re  E 6
Du kan ge exempel på hur tankegångar inom någon av religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
Du kan ge exempel utvecklade exempel på hur tankegångar inom religionerna märks i ritualer eller levnadsregler.
Begrepp
 • Re  E 6
Du förstår och använder några av begreppen som hör till arbetsområdet.
Du förstår och använder flera av begreppen som hör till arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: