Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och ekosystem

Skapad 2019-10-24 20:38 i Oxledsskolan Partille
Djur, ekologi, näringskedja, ekosystem, biologisk mångfald, jordbruksmark
Grundskola 4 Biologi
I vår närhet finns det stora och små djur. De lever i ett samspel med varandra och med oss! Men vad händer om någon del i ekosystemet försvinner eller förändras?

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • ekosystem - hur växter, djur och annat hör ihop i ett visst område
 • sjö, hav, fjäll och skog som ekosystem
 • näringskedja och näringsväv
 • svampar
 • insekter, fiskar och fåglar
 • hur man beskriver och förklarar.
 • hur man gör undersökningar och dokumenterar undersökningar.
Ord och begrepp:
Ekosystem, näringskedja, näringsväv, samspel, organism, icke levande miljö, biologisk mångfald, art, fridlyst, kretslopp, övergödning, fortplantning, befruktning och kroppstemperatur.

Hur?

Genomgång av läraren. 

Läsa i böcker och se på film.

Söka information och skriva faktatext om ett djur.

Samtal och diskussioner.

Anteckna och göra övningar. 

Göra undersökningar. 

 

Bedömning

Din lärare kommer bedöma

 

 • vad du kan om några djurarter och ekosystem (faktakunskaper) 
 • hur du beskriver och förklarar
 • hur du använder de ord och begrepp vi arbetat med
 • hur du deltar i samtal och diskussioner på lektionerna
 • hur du genomför undersökningar och dokumenterar dem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: