Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rytm och rörelse år 4

Skapad 2019-10-25 08:58 i Svanberga skola Norrtälje
Vi ska under några veckor på höstterminen genomföra olika lekar och övningar kopplat till dans, takt och rytm.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi ska under vecka 43-48 arbeta på olika sätt med det centrala innehållet "takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik".

Innehåll

 Tidsperiod

 •  v.43-48

Förmågor

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Övergripande mål och riktlinjer

 • Se kopplingar till läroplanen.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska lära dig att röra dig i takt och rytm till musik och genomföra lekar kopplade till musik.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 

Du kan visa att du förstår begreppen puls, takt, rytm, känsla och visar det med kroppen när vi rör oss till musik.

 • Genom att (försöka) följa de instruktioner du får visar du vad du kan just nu.

   

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 

Du deltar efter din förmåga och tränar för att lära dig.

Du kommer att arbeta både enskilt och i grupp.

Du kommer också att få reflektera över det vi gör och bedöma ditt eget deltagande.

Du följer en ledare, t ex lärare eller instruktionsfilm.

Du kan även använda fantasin och hittar på egna rörelser.

 

 

Elevmedverkan:

-Hur kan du bedöma ditt eget deltagande?
-Hur kan du ge feedback till en klasskamrat?

 

 

43

 

4A inne: Borgen

4B ute: Sardinburken

Halloweentema

44

 

LOV

 

 LOV

45

 

4A inne: Just Dance

4B ute: Zombiekull

Genomgång av puls,takt.

 Testa olika grundsteg,

Sätt ihop en egen dans.

46

 

4A ute:  Zombiekull

4B inne: IUG Dans

IUG Dans

47

 

4A inne: FUNtasi-dans+ lek

4B ute: Livlinan

4A Inne: FUNtasi-dans+ lek

4B inne:FUNtasi-dans+lek

48

 

4A ute: Zombiekull

4B inne: FUNtasi-dans+ lek

4a inne: FUNtasi-dans+ lek

4b inne.  FUNtasi-dans+ lek

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Takt & rytm

E
C
A
Takt
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behöver hjälp att hitta takten och att fortsatt hålla den, detta genom att t.ex. titta på en kamrat eller ledare.
Du håller dig i takt under större delen av dansen och kommer du av dig kommer du oftast in i takten på egen hand.
Du håller dig i takt under hela dansen och skulle du komma av dig, hittar du snabbt in i takten igen.
Rörelse
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du kan de flesta steg och rörelser i dansen.
Du kan stegen och rörelserna i dansen.
Du kan stegen och rörelserna och får/får ibland till dem med stil och precision.
Övergångar mellan rörelser
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Du behärskar några enstaka övergångar mellan rörelserna i en koreografi.
Du har ett någorlunda bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i en koreografi.
Du har ett bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i en koreografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: