Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan Instrumentspel År 3

Skapad 2019-10-25 09:30 i Liljeforsskolan Uppsala
Grundskola F – 5 Musik
Tänk att kunna ta med gitarren och spela vid lägerelden eller kunna kompa på keyboard vid någon högtid tex födelsedag! Sång blir så mycket skojigare när man har någon som kompar till!

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna på musik. Eleverna ska få förutsättningar att utveckla en musikalisk lyhördhet som gör det möjligt att i samarbete med andra framföra musik i olika former. 

 

Undervisning: Hur vi kommer jobba!

 • Vi kommer gå igenom instrumentet/instrumenten vi ska spela på.
 • Vi lär oss olika begrepp som hör till instrumentet/instrumenten. ( t ex band, fingersättning, dur, ackordsmallar....)
 • Vi  kommer öva enskilt och tillsammans i klassrummet. Jag går runt och hjälper er. (viktigt att man tar eget ansvar och övar)
 • Vi övar ackorden så vi kan byta dem med flyt dvs om du kan byta ackord snabbt utan att stanna.
 • Vi övar ackorden så vi kan spela till en låt med tajming dvs om du kan spela ackorden i rätt tempo utan att stanna.
 • Vi sätter ihop det vi övat och spelar tillsammans.
 • Vi tränar att föra resonemang om eget och andras musicerande.

Instrument som vi kommer jobba med under år 3:                                                                                                                                     

Gitarr (evt ukulele, bygelgitarr), keyboard, el-bas (evt mingbas), trumset (evt rytminstrument)

Gitarr ackord/basgitarr (en ton/toner) och Keyboard ackord /bas keybord (en ton/toner), digitalt trumset (tvåtakts komp)

Hur visar du dina kunskaper:

 • Du visar dina kunskaper hela tiden genom ditt spel när du övar och hur du utvecklar din förmåga i spelet på instrumentet.
 • Du visar att du kan ord, begreppen vid genomgångar eller när du hjälper en kompis eller när jag kommer och hjälper dig genom att du förstår vad jag menar när vi pratar om instrumentet och om hur vi spelar.
 • Du visar att du deltar i spelet när vi sätter ihop låten vi övat till genom att spela där vi ska på ett eller flera ackord/toner

Bedömning:

Vad jag kommer titta på:

 • Att du kan spela  1 eller fler ackord/ baston med flyt dvs om du kan byta ackord snabbt utan att stanna.
 • Att du kan spela låten med tajming dvs om du kan hålla tempo och spela ackordet/bastonen på rätt plats i låten.
 • Att du vet hur ett enkelt trumkomp fungerar eller rytmbeat t ex enkelt popkomp
 • Att du vet hur en ackordsanalys fungerar t ex ll: DDDD/AA/DD :II och hur t ex grepptabell för gitarr fungerar, fingersättning key
 • Hur du resonerar om eget och andras musicerande.

Hur vill ni arbeta/lära er:

Du kommer få möjlighet att bestämma hur många ackord du vill lära dig utifrån förslagen som jag ger på lektionen.

Gruppen/du kommer få möjlighet att bestämma hur ni ska redovisa ert spel för perioden då vi spelat. Ni kommer få välja från förslag som ni och jag kommit fram till.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: