Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens aktionsforskning ht 19

Skapad 2019-10-25 10:24 i Spekeröd Stenungsund
Förskola
Hur kan vi tillsammans skapa goda relationer i vår grupp med hjälp av Sopsamlarmonstren?

Innehåll

 

Vart ska vi?  

Förskolans läroplan (Lpfö/18) 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter (Lpfö 18, 2018, s. 5). 

 

Förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan, och deras sätt att agera och tala om något, påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Därför är alla som verkar i förskolan viktiga som förebilder (Lpfö 18,2018,s.6). 

 

Arbetslaget ska... skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling (Lpfö 18,2018, s.15) 

 

Vad vill vi förändra/förbättra? 

Vi vill förändra hur barnen konverserar och leker med varandra. I nuläget uppstår en del konflikter i leken och vi vill att barnen ska få verktyg som de kan använda i situationer då de inte kommer överens. Det gör vi genom att använda Sopsamlarmonstren och barnkonventionen.  

Vi pedagoger behöver fördjupa oss i värdegrunden, den nya läroplanen och barnkonventionen så att vi kan arbeta med den tillsammans med barnen.   

 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga) 

Hur kan vi tillsammans skapa goda relationer i vår grupp med hjälp av Sopsamlarmonstren? 

 

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas 

Vi vill öka barnens medvetenhet om hur vi kan värna om våra relationer på avdelningen genom att prata om hur vi  själva vill bli bemötta om det uppstår konflikter. 

 

Hur gör vi?

 

Process och aktion

Vi kommer att arbeta med värdegrundsövningar, barnkonventionen och Sopsamlarmonstret Batman i vår aktion. Det kommer innebära att en dag i veckan så arbetar vi mer med aktionen (Tema monstervänner)  där värdegrunden, barnkonventionen och grön flagg berörs. Men hela verksamheten kommer präglas av dessa områden. Undervisningen blir i tre grupper som anpassas efter utvecklingsnivå, erfarenheter och kunskaper. Vi samtalar också om hur vi kan vara vänner med naturen och kikar i våra naturruta med jämna mellanrum. 

Tema monstervänner 

Vi leker lekar med monstren, spelar spel, samtalar om hur man är mot andra och pratar om vad monstren är bra på och vad barnen tycker att de är bra. Vi hjälper monstren  genom snälla saker som att exv att ta han om skräp genom att sortera och återvinna. 

Batmanboken 

Vi samtalar om hur man gör för att bli vänner efter att man varit osams eller arga på varandra. Vad kan vi göra för att vi ska bli vänner igen och glada. 

Naturrutan 

Vi ser på vår naturruta för att se vad som händer med det som har växt upp under vår och sommar samt att samtala om vad vi kan göra för att värna om vår natur 

 

 

 
 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: