Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känsel påsen

Skapad 2019-10-25 12:47 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Känsel påse med olika klossar

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Barnen älskar spänning och älskar att utforska nya saker. Med denna aktivitet kopplat med att uppleva med sina händer får de stoppa ner handen i en påse. Sedan får de känna på olika material, där vi benämner de olika materialen så barnen språkbadas. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet:

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 Lärandeobjektet: hårt/mjukt mm (den material men har i påsen)

 _____________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 Metod/Miljö: börja att skapa en spännande miljö där något roligt kommer att hända. Sedan låter man ett barn i tagen få stoppa ner sin hand i påsen och stötta barnet att förklara hu materialet känns i händerna. 

Material: Klossar med olika material på. 

 _____________________________________________________________________________________________________________

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: