Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mytologi, tro och väsen

Skapad 2019-10-25 13:11 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Naturorienterande ämnen Samhällsorienterande ämnen
Förr i tiden trodde människan att det fanns övernaturliga väsen som levde ute i naturen, både jämsides med människan samt ensamma ute i skogen. Det var innan tv, telefoner och internet.

Innehåll

 

Undervisning och arbetsformer

 Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder läroböcker.

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

- Vi tittar på film.

- Vi gör fältstudier.

- Vi diskuterar och tränar på begrepp.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

- beskriva olika väsen. 

- göra jämförelser kring folktro förr i tiden och idag.

- att vara aktiv på lektioner och fältstudier.

- redogöra för naturvetenskapliga fenomen i samband med folktro. 

- din förmåga att använda olika begrepp.

Hur ska det bedömas?

Du visar vad du kan när vi arbetar på inne- och utelektioner. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i litteratur, sånger och filmer.
  SO  7-9
 • Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder, samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.
  SO  7-9
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättelser om naturvetenskapliga upptäckter och framsteg genom tiderna
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: