Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering

Skapad 2019-10-25 13:22 i Rodengymnasiet Norrtälje
planering
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Planering i ämnet SVA höstterminen 2019 - vårterminen 2020

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter

 • att återberätta och/eller sammanfatta det du läst

 • att reflektera över texten och uttrycka egna tankar och åsikter utifrån det du läst

 • att skriva olika sorters texter

 • att använda stavningsregler och grammatikregler på rätt sätt i dina texter

 • att välja vilka ord och begrepp som passar bäst att använda i olika situationer

 • att tolka och värdera olika sorters källor

 • att kommunicera muntligt och delta i samtal med andra

SÅ HÄR SKA VI ARBETA ex.

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Läsning av skönlitteratur. Enskilt men även i par och större grupp

 • Narrativ berättelse med redovisning.

 • Läsförståelse på olika sätt. (Svara på frågor, återberätta muntligt osv)

 • Hörförståelse.

 • Muntlig redovisning

 • Olika texttyper (återberättande, beskrivande osv)

 

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier, i samband med att vi läser olika texter

 • lära oss olika texters struktur

 • planera, skriva och bearbeta egna texter

 • träna på att uttrycka oss muntligt, i samtal med andra

 • göra egna muntliga redovisningar

 • samtala om språket och hur vi anpassar det utifrån syfte, person och situation

JAG KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,

 • skriver olika sorters texter

 • uttrycker dig muntligt i samtal med andra och i egna redovisningar

 

Bedömningen sker fortlöpande på lektionerna, dvs på vilket sätt du är delaktig i aktiviteterna,  men också i dina skrivna texter och muntliga presentationer (enskilt eller i grupp).

 

Uppgifter

 • Jullovsbok

 • Nobeldagen

 • Fredag 22 november

 • Thailand dagbok

 • Språkramsor

 • Utvecklingssamtal

 • Lovdagbok

 • Höstlovsbok 2019

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: