Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 7C vecka 45-51

Skapad 2019-10-25 14:03 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Här ser ni en översiktlig planering för ämnet svenska, veckorna 45-51. Ni kommer att få fortsätta skriva på era noveller och vi kommer att gå igenom matrisen för novellerna under vecka 45. Den 10/12 är det sedan novellfest! Vi kommer också att fortsätta läsa om Abdel i boken En oväntad vänskap och se hur det går för honom. Kanske vänder hans liv och blir lite ordningsamt? Någon vecka efter höstlovet kommer ni att få en kort muntlig uppgift som består av att återberätta en text. Jag kommer att berätta mer om uppgiften lite längre fram. Det blir också ett prov till i läsförståelse, ungefär som det vi gjorde i september. Den 20/11 är det kulturdag och så ska vi få titta på Stadsteaterns kostymförråd. Vi hoppas att det blir spännande! För att se planeringens koppling till kursplanen, skrolla ned på sidan.

Innehåll

Översiktsplanering svenska 7C v. 45 – 51

 

 

Vecka

 

Innehåll

Övrigt

 

V 45

 

Fortsätta skriva på novellen. 

Matris till novelluppgiften delas ut och gås igenom.

En oväntad vänskap, Högläsning och egen läsning.  

 

 

V 46

 

Muntlig uppgift – att läsa och återberätta en text. Instruktioner och matris delas ut och gås igenom vid introduktionen av uppgiften.

Fortsatt läsning av En oväntad vänskap.

Fortsätta skriva på den egna novellen.

 

 

V 47

 

Muntlig uppgift – läsa och återberätta en text, om vi inte hunnit klart.

Högläsning En oväntad vänskap.

Skriva klart den egna novellen. En lektion kamratrespons utifrån given mall. Inlämning av färdiga noveller, 7A torsdag, 7C fredag (i samband med lektionen).  

20/11 Kulturdag

 

V 48

 

Fortsatt läsning och arbete med uppgifter till En oväntad vänskap.

Läsförståelse-prov, del II, genomförs under en-två lektioner

 

 

V 49

 

Avsluta En oväntad vänskap. Boksamtal och kort recension/slutreflektion.

 

 

V 50

 

Individuella samtal

Titta på filmen En oväntad vänskap.

10/12 novellfest

13/12 lucia

 

V 51

 

 

Terminsavslutning torsdag 19/12

16/12 dans

17/12 jullunch

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: