Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik år 9 Instrumentspel och sång - Uppspelning

Skapad 2011-10-21 09:19 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Instrument och sångträning inför uppspelning.
Grundskola 9 Musik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Konkretisering av Målen

Du skall kunna repetera in och framföra en låt. Du skall delta aktivt med instrument/sång. Du skall ha en idé om hur du vill att låten skall framföras. Så gott du kan ska du försöka öva in spel med dynamik och känsla. Du skall, vid behov med hjälp av läraren, ansvara för din egen inlärning på instrument eller i sång (och din roll i gruppen). Du skall kunna framföra en eller flera inövad sång/sånger på instrument (inför en publik av flera personer eller endast läraren).

Arbetssätt

Alla nedanstående moment skall utföras i diskussion och samförstånd med Din lärare.

 • Du ska jobba själv eller i grupp. Du kan ingå i olika gruppkonstellationer för att få tillfälle att framföra flera olika sånger, alternativt få tillfälle att framföra spel på olika instrument.

 • Du/Ni ska ta fram ett eller flera låtval (eller välja en eller flera låtar utifrån det material som din lärare plockar fram). Du/Ni bestämmer hur ni vill framföra, omtolka låten/låtarna och vilka instrument Du/Ni vill använda i ert framförande.

 • Under arbetets gång behöver Du/Gruppen fundera över hur det låter och varför, för att göra det intressant för lyssnaren. Här kommer du med egna omdömen och funderingar kring hur du kan göra musiken bättre. Detta kan göras i samråd med läraren.

 • Du/Ni tränar både enskilt (och i eventuell grupp) med mer eller mindre stöttning av undervisande lärare. Slutligen framförs låten vid ett bestämt redovisningstillfälle.

 • Du kan, om du vill, kombinera musiken med andra uttryck, så som dans, diktläsning, bildspel mm.

Bedömning

Din prestation bedöms efter hur väl du:

 • kan sjunga med rätt tonhöjd och rytm.
 • kan spela med timing och flyt på melodiinstrument.
 • kan spela med timing och flyt på basinstrument.
 • kan spela med timing och flyt på ackordinstrument.
 • kan spela med timing och flyt på rytminstrument.
 • kan samspela med andra (dvs. hur väl du lyckas uppmärksamma hur de andra spelar så att du anpassar ditt musicerande till helheten).
 • kan tolka och bearbeta musiken till ett musikaliskt uttryck som skapar intresse hos lyssnaren (t.ex. genom att få in dynamik i musicerandet).
 • kan spela avista (d.v.s. utantill utan text eller ackord).
 • kan ge omdömen och om ditt eget och andras musicerande så att du kan bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Extra: - Om du väljer att kombinera ditt musicerande med andra uttrycksformer så bedöms hur väl dessa uttryck samspelar

Slutredovisning

Slutredovisningen sker i form av en uppspelning inför läraren där du själv eller gemensamt i grupp spelar/sjunger dina inövade sånger. Du får vara med i flera olika grupper, om du vill, för att på så sätt kunna redovisa mer av dina kunskaper.

Matriser

Mu
Martin Lignell Musikmatris 7-9 Torås

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teknik
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med delvis fungerande teknik.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl fungerande teknik.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med väl fungerande teknik.
Spel-/Sångstil
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med i viss mån passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med relativt väl passande karaktär.
Eleven sjunger eller spelar i någon genre med passande karaktär.
Musikalsik tolkning
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Samspel
Eleven anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eleven anpassar sin stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Rytmspel
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla slagverksstämmor med god timing.
Melodispel
Eleven kan spela enkla melodier med viss timing.
Eleven kan spela enkla melodier med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla melodier med god timing.
Ackordspel
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Basspel
Eleven kan spela enkla basstämmor med viss timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med relativt god timing.
Eleven kan spela enkla basstämmor med god timing.
Musikskapande
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som leder till att det musikaliska arbetet kan utvecklas.
Kombinera uttrycksformer
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Eleven kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: