Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik HT19 gr 6 (Lenas)

Skapad 2019-10-25 15:18 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Teknik
Grundskola 7 Teknik
Bära eller brista, om broar, material och hållfasthet. Elektronik- hur funkar en lysdiod, ett tungelement och ett motstånd?

Innehåll

 

 

Vad ska vi arbeta med?

Ur Lgr 11

 

       Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar.

 

       Styr— och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.

 

       Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

 

       Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

       Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 

       Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.

 

       Enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

       Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer

    Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet

 

 

 

 

Hur ska vi arbeta?

ARBETSSÄTT

Gemensamma genomgångar, praktiskt arbete, enskilt teoretiskt arbete, reflektion i loggbok, läxförhör o skriftligt prov

Du kommer få arbeta med:

 • Ritteknik
 • Bygga kinesisk bro, pappersbro och en bro i ett hållfastare material.
 • Teori om hållfasthet, konstruktioner och elektronik
 • Pararbete om en byggnadskonstruktion
 • Praktiskt arbete med elektronikkretsar
 • Elektriska komponenters funktion
 • Felsökning i kopplingar
 • Dokumentera under arbetats gång. Skrivande av loggbok (individuellt)

 

Länktips:

Film Fatta Fakta Hållfasthet SLI:  https://sli.se/r/6L8f (som vi såg onsd v 43)

 

 

PLANERING

 

Vecka

Måndag

Onsdag

Fredag

42

Elektricitet

Lab Elektricitet

Intro Hållfasthet

43

Läxförhör Kap 2 El

Begrepp Hållfasthet

Film Sli

Broar film o genomgång

44

Läslov

Läslov

Läslov

45

Titta på olika brokonstruktioner

Ritteknik konstruktioner

Rita en broskiss

Planera brobygge

46

Planera brobygge

Bygga bro

Prov Hållfasthet

47

Bygga bro

Bygga bro

Bygga bro

48

Schemabryt

Bygga bro

Bygga bro

49

Bygga bro

Lämna in Loggbok intro Elektronik

Teori Elektronik

50

 

Elektroniklab

 

Läxförhör Elektronik

 

 

Schemabryt Lucia

51

Elektronik lab

provåterlämning + Brotävling

 

52

 

 

 

 

 

Prov  Hållfasthet fredag v 46

 

Inlämning av Teknik Loggbok och redovisning Broar onsd v 49 (=bedömningsunderlag)

 

 

 

Läxförhör elektronik onsd v 50

 

 

 

 

 

Vad ska du lära dig?

 

 identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

 identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

 använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

 värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

 analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

  

BEDÖMNINING:

 

 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Ex. Hur du utvärderar din byggnadskonstruktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar. Ex. Du förklarar varför en konstruktion är byggd som den är. Prövar och omprövar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer. Ex. Du använder begrepp som fackverk, armering, hållfasthet mm.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik. 
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Ex. Hur konstruerades broar förr respektive nu. 

·         Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. Ex. Hur har olika materialval påverkat människor? Är det positivt/negativt för miljön. 

 • SKRIVA LOGGBOK INDIVIDUELLT , där du dokumenterar ditt brobygge (=bedömningsunderlag)

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: