Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral- Religion

Skapad 2019-10-25 15:36 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 5 Religionskunskap
Ämnet religion handlar alltifrån frågor kring etik och moral. Vad innebär att göra rätt, eller fel? Hur kan vi lösa problem och leva tillsammans? Vi ska också läsa om vad livsåskådning är och hur religionerna kommit fram. Vi ska också läsa lite om berättelserna i Gamla Testamentet, som ingår i alla tre världsreligionerna.

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du: 

 • Kunna resonera kring moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Kunna använda etiska begrepp i dina resonemang. 
 • Kunna resonera kring begreppen religion och livsåskådning 
 • Kunna reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet. 
 • Kunna några berättelser i Gamla Testamentet
 • Kunna några viktiga högtider och traditioner inom kristendomen.

 Undervisning

Under passen kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar 
 • se filmer: sli.se,"Etik och etiska modeller",  studi.se "Etik och moral" och "Människosynen inom kristendomen"
 • läsa texter; grundboken Religion, och andra texter om ämnet, samt diskutera livligt.
 • besvara frågor i arbetsboken
 • gå på studiebesök till Hagakyrkan.

Bedömning 

 • Under diskussionerna kommer jag observera hur du använder etiska begrepp och resonerar kring frågeställningarna.
 • Arbetsboken
 • En hemläxa
 • Ett prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Etik och moral årskurs 5

Insats krävs
E
C
A
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **till viss del för resonemanget framåt**.
Eleven kan också föra **utvecklade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt**.
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det**.
Moraliska frågor
Eleven kan föra **enkla** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra **utvecklade** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
Eleven gör då reflektioner som **i huvudsak** hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som **för resonemanget framåt** och använder några etiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som **för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det** och använder några etiska begrepp på ett **väl fungerande sätt**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: