Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 8 plan Musikteori - Instrumentkännedom

Skapad 2011-10-21 10:02 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Musik
...

Innehåll

Syfte

Vid praktiskt musicerande inom musikämnet krävs kunskap om teoretiska begrepp och sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Konkretisering av Målen

Du ska kunna visa att du förstår och kan använda begreppen nedan både teoretiskt och praktiskt. Du ska kunna bidra med mer fördjupade omdömen och förslag när du talar och reflekterar kring musik. Du ska kunna klappa/spela olika rytmer och taktarter gemensamt med andra.

Begrepp

Viktiga begrepp:

 1. Tonernas namn på piano, gitarr och bas
 2. Hur man räknar ut ackord i dur och moll på piano
 3. Vad halvt tonsteg och helt tonsteg betyder
 4. Hur man avläser akordanalyser för gitarr
 5. Vad trumsetets delar heter
 6. Hur man avläser enkla trumnoter
 7. Vad några enkla taktarter kallas

Arbetssätt

Klassen går igenom korta avsnitt om musikteori som handlar om piano, gitarr, elbas och trummor. Läraren visar på genomgångar hur teorin fungerar. Du kommer få ett teorihäfte. Du kommer i fortsättningen hela tiden få möjlighet att använda dessa teorikunskaper praktiskt i musikämnet.

Bedömning

Din prestation bedöms efter:

 • hur väl du klarar det teoretiska provet.
 • hur väl du använder dig av dina teoretiska kunskaper i ditt praktiska spelande resten av läsåret (var noga med att hela tiden visa din lärare de kunskaper du besitter).
 • hur väl du, under andra arbetsområden, kan ge fördjupade omdömen och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper på ett teoretiskt prov.

Redovisning sker också under resten av terminen då läraren noterar om du använder dig av dina teoretiska kunskaper i ditt praktiska musicerande. Var då noga med att visa läraren kunskap kring begreppen och använd dina teoretiska kunskaper (t.ex. genom att transponera med kvintcirkeln eller genom spel i olika skalor och tonarter).

Tid

Vi kommer att arbeta med musikteorin under tre lektioner - piano, gitarr/bas, trummor. Varje delmoment tar ungefär 30 minuter att gå igenom. Efter sista lektionen kommer du få göra ett teoretiskt prov där du visar dina kunskaper.

Vilka delar i musikmatrisen bedöms under detta arbetsområde?

Direkt:

 1. Ge omdömen
 2. Instrumentkännedom

Indirekt genom bättre kunskaper som du kan visa läraren:

 1. Melodispel
 2. Ackordspel
 3. Rytmspel
 4. Basspel
 5. Teknik
 6. Musikskapande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: