Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2019-10-25 18:13 i Hindby Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Värdegrundsfrågor.

Innehåll

 

 

 

1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Varför? (Syfte med undervisningen)

Erbjuda barnen att få en förståelse över rätten till sin egna kropp och identitet

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

På tisdagar har vi våra ansvarsgrupper där vi tillsammans tittar närmare på hur kroppen fungerar t ex matsmältningsfunktionen, hjärtat, skelettet, musklerna, sinnena mm. Vi tittar på filmer med Eva Funck som visar hur kroppen fungerar, lyssnar på sånger om kroppen, tittar i böcker, söker på internet och gör praktiska aktiviteter som t ex ritar upp kroppssiluetter i verklig storlek, mäter längden och ritar dit organen som barnen kan, pusslar ihop ett eget skelett, skapar sitt eget ansikte i lera, testar sinnena mm. Övar då på samarbetsförmågor, att lyssna på varandra och reflekterar. Tanken är att arbetets utveckling sker utifrån barnens frågor. Tillsammans pratar vi om varför det är viktigt att ta hand om sin kropp och att man själv bestämmer över den. Tar hjälp utav materialet "Stopp min kropp", t ex att ingen ska tvinga dig att stoppa något (mat) i munnen om du inte vill, ensamtid på toaletten, att vi har känsliga områden på kroppen som är mer privata än andra områden, hur man själv vill att andra rör vid dig (kramar) och att det är okej att säga nej, vikten av att lyssna på och respektera varandra mm.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Med ansvarsbarnen kontinuerligt med bilder och samtal.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Med ansvarsbarnen (a´7 barn). 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Mia

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Barnen ska få en förståelse för rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: