👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcka bokstäver

Skapad 2019-10-25 21:35 i 223311 Förskolan Svandammsgården Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi känner, hör, tecknar och ser bokstäverna

Innehåll

 

 

Område, läroplansmål: beskriv kort vilket intresseområde och/eller läroplansmål som

undervisningsplanen avser.

 

Varför har ni valt detta område?

Vi ser ett intresse hos några av barnen och ser att intresset sprider sig till fler och fler av barnen. 

 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 Vi förväntar oss att väcka någon form av intresse och att några barn lär sig hur bokstäver kan användas.

 

Barnen har tillgång till ett stort utbud av bokstäver i alla dess former. De får möta dem i många olika sammanhang och på flera sätt, med  olika sinnen. Ovanför matborden finns olika alfabet att titta på och samtala om och under måltiderna kommer de alltid på tal. Vi försöker locka med alla barn i samtalen om bilderna och utforskandet av bokstäver. Intresset sprider sig, vi ljudar tillsammans och skojar om hur namn och ord blir om vi byter ut begynnelsebokstäver. Vid pyssel och skapande har barnen tillgång till olika typer av bokstäver i papper att limma, klippa och sortera. Vi samtalar om vilka bokstäver som används och uppmuntrar barnen att leta reda på sina och varandras begynnelsebokstäver. 

Vi kommer även att erbjuda bokstäver digitalt kopplat till någon aktivitet. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18