Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår språkresa

Skapad 2019-10-27 07:54 i Förskolan Loket Mönsterås kommun
Förskola
Vi har märkt att de flesta av våra barn säger ord på engelska och är nyfikna och vill lära sig mer.

Innehåll

Vart är vi? (Nuläge)

Vi har märkt att de flesta av våra barn säger ord på engelska och är nyfikna och vill lära sig mer ord på engelska. Vi började att fråga barnen vad språk är för något? Många av barnen kopplade det till engelska. Gruppen består av 18 st barn som är födda 2014.

Vart ska vi?

 • Då språket är en naturlig del i kommunikationen och samspelet med andra vill vi lyfta det ytterligare på ett lekfullt sätt i verksamheten. Redan idag kan vi se att barnen visar nyfikenhet och intresse för engelska språket.
 • I nästa steg vill vi att barnen ska få insikt i att det finns fler språk än engelska. Tillsammans kommer vi göra en språkresa där vi besöker olika länder som vi på olika sätt har anknytning till. Vi vill att barnen ska få en inblick i en större värld.

Hur gör vi?

 • I detta temaarbete kommer vi använda oss av ”gropen” för att tydliggöra processen för barnen. Vi har gjort en stor gemensam grop som har titeln - Vad är språk?
 • Vi introducerar Lucy! Hon är en flicka som är på besök hos oss på förskolan. Lucy kan bara prata engelska och vill gärna lära barnen lite av sitt språk så att hon kan prata med dem.
 • Vi utgår från barnens intressen i vårat arbete, de är delaktiga i planeringen. Därför vet vi inte heller vart det slutar. Barnens intresse kan ta oss i en helt annan riktning...

        Vår språkresa har bara börjat!

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: