👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska ..Jag och min familj

Skapad 2019-10-27 12:12 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Enkla språk, lärande och identitetsutveckling är i fokus. Varje elev ska ha möjlighet att utveckla sin identitet och språkförmåga.
Grundsärskola F – 9 Kommunikation Modersmål
Under den här termin ska du få berätta saker om dig själv både genom att prata och skriva. Du ska kunna berätta var du bor , vad du tycker om, lite om din familj och andra intressanta saker . Vi kommer att lära oss de ord som behövs för att förstå och kunna berätta om sig själv och din familj.

Innehåll

Målet med undervisning är att

Förmågan att kommunicera i tal och skrift"

 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • Uttrycka sina känslor, kunskaper, åsikter i ord och begrepp.

Så här ska vi arbeta

 • Vi ska lära oss begrepp inom familj.
 • vi ska sjunga en sång som handlar om familjen.
 • vi ska läsa enkla meningar
 • vi ska arbeta med ett häfte där du tränar begrepp.
 • vi ska rita en bild av din familj och ett självporträtt med enkla meningar.
 • du ska lyssna på andras presentationer och kunna ställa frågor

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att .

 • uttrycka dig muntligt
 • svara på frågor
 • återberätta en text du har läst
 • skriva och läsa några enkla ord
 • lyssna på andra och ställa frågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer i olika sammanhang.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
  Ml  7-9
 • Barn och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Bokstavsformer och ljud utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3

Matriser

KOM Ml
Modersmål åk

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Du berättar om dig själv, din familj, en händelse och dina intressen
Du återberättar en händelse
Du återberättar en händelse med rätt tidsföljd
Du följer en enkel instruktion och utför den
Du deltar i ett samtal
Du deltar aktivt i en enkel diskussion
Du kan berätta om en bild
Du lyssnar och förstår när andra berättar om elevnära ämnen
Du lyssnar och förstår när andra berättar och kan återberätta det huvudsakliga innehållet
Du skriver några bokstäver/tecken och siffror
Du skriver enkla ord och meningar
Du skriver korta och enkla texter
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du vet i vilka situationer du ska använda modersmålet
Du börjar använda modersmålet spontant
Du använder modersmålet spontant
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Dina fraser består oftast av två till tre ord
Du använder korta fraser som består av de väsentligaste ordklasserna (substantiv, verb, osv.)
Du utvecklar dina meningar och kan i viss mån uttrycka dåtid, nutid och framtid
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du kan ljuda bokstäver
Du läser ord och enkla fraser
Du läser enklare texter
Du känner igen några bokstäver/tecke och siffror
Du läser de vanligaste bokstavskombinationerna/tecke och några ord
Du kan räkna siffror till 100
Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden
Du känner till vissa traditioner och högtider
Du berättar om en helg eller en tradition
Du talar om traditioner och högtider
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas
Du känner till lekar och musik från områden där modersmålet talas