Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

lpp nta flyta sjunka elevversion

Skapad 2011-10-23 14:54 i Kristinebergskolan Oskarshamn
nta flyta sjunka
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

skapa en hypotes dokumentera det du arbetat med använda begrepp och modeller för kemi och fysik kunna följa en instruktion dra slutsatser av det du håller på med

Centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att använda dig av en temalåda. Du arbetar parvis med 14 stycken uppdrag. Du kommer att på ett vetenskapligt förhållningssätt lära dig hur man kan beskriva fenomen i din omvärld.Du kommer att få lära dig vad ett vetenskapligt arbetssätt är. Du arbetar parvis med varje uppdrag och har en elevbok, matrial och en labhäfte. Lärarledda uppstarter, eget arbete med avbrott för filmer och att läsa om ämnet i faktatexter.

Genom ett historiskt perspektiv kan eleven utveckla en förståelse för samtiden och beredskap inför framtiden. (kap1 sid 9)

Eleven kan lära, utforska och arbeta både sjävständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin förmåga. (kap 2 sid 13)

Visa vad du lärt dig

Under arbetets gång och efter varje " uppdrag" utvärderas ditt sätt att arbeta på ett naturvetenskapligt arbetssätt och hur dokumentationen skrivits.

Tidsram

vecka 34-49

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris. Ev. aktuella delar ur kunskapskrav för åk 3, 6, 9 (Du kan koppla in dem direkt via "Koppla"-knappen nedan.

(När matriserna som ska utgöra kommunens skriftliga omdöme är färdigreviderade, hänvisas bara till dem. Innan de är klara hänvisas till kunskapskraven för åk 3, 6 eller 9. Är det bara en mindre del av en matris som används vid bedömningen kan den hämtas i matrisbanken och kopieras in här.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  Ke  1-3
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: