Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Könsnormer i Bildspråket ÅK 9 HT20

Skapad 2019-10-28 07:32 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 9 Bild
Visuella mönster - om könsnormer i bildspråket

Innehåll

Under några veckor ska vi arbeta med  "Visuella mönster - om könsnormer i bildspråket". Vi kommer att titta på en bildpresentation och filmklipp som vi diskuterar och reflekterar över. Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en praktisk bildanalys.

Bildpresentation 

 https://drive.google.com/file/d/1U6F-wXnA0z4TV131o8MuCgvtQVWSI__r/view?usp=sharing 

 

Klassiska kroppsposeringar för kvinnor är till exempel:

• Hänga på ena höften

• Ta med sina händer på sin egen kropp som ett sätt att skyla men samtidigt framhäva och uppmärksamma sina fysiska attribut

• Lyfta en hand över/bakom huvudet

• Lyfta lätt på ena benet

Klassiska kroppsposeringar för män är till exempel:

• Stå stadigt på båda benen

• Händerna i fickorna eller armarna i kors framför sig

• Hålla ena handen framför hakan (som om han tänker)

• Rätta till en skjortmanschett eller en skjortkrage

Självklart finns det reklambilder som bryter de könsstereotypa mönstren, men än så länge är de färre än de som bygger på den rådande könsnormen. Sammanfattningsvis är alltså det primära att hålla koll på inom bildanalys av genusmönster:

• Kroppsposition

• Blick och ansiktsuttryck

• Färger/mönster

• Kameravinklar, till exempel grod-/fågelperspektiv. Detta berör vi längre ned under rubriken politik och nyhetsförmedling

 

Uppgift: Praktisk bildanalys

Fotografera dig i könsstereotypa poser:

1, Som ditt eget kön

2, Som ditt motsatta kön.

3, Som könsneutral

4, Lägg in bilderna i en Presentation och förklara hur du tänkt när du tog bilderna och vad skillnaderna är mellan dem.

5, Skriv eget omdöme direkt i uppgiften i Unikum.

Förlagor att använda i uppgiften

Presentation av bilderna i klassen.

Vi visar våra bilder för varandra i mindre grupper.

 

Uppgifter

 • Könsnormer i bildspråket. Inlämning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: