Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass 2020/2021

Skapad 2019-10-28 09:13 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Arbetet i svenska i förskoleklass
Grundskola F Svenska
Vi kommer att arbeta med språkmaterial som utgår ifrån Bornholmsmodellen. I förskoleklass kommer eleverna på ett lekfullt och inspirerande sätt utveckla sin förmåga att använda språket i olika sammanhang. Eleven förbereds inför skriv-, läs-och språkutveckling.

Innehåll

Inledning

Undervisningen ska leda till att eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Vi arbetar inom flera olika områden. Under läsåret kommer vi att hålla på med veckans ljud/bokstav, rim, meningar, ord, stavelser. Vi vill förbereda barnen för sitt fortsatta lärande och skolgång, med att ha gett dem en stabil grund. 

Våra egna mål:

 • att öva upp den språkliga medvetenheten, dvs fonologisk, morfologisk, semantisk-pragmatisk och syntaktisk medvetenhet. 
 • att få barnen att känna lust och glädje inför lärandet
 • att kunna lyssna på varandra för att visa respekt och acceptens för människors olika åsikter
 • att våga tala inför gruppen
 • kunna skriva sitt namn
 • alfabetskännedom

Arbetspassen

Vi arbetar med materialet Trulles språkstege. Vi börjar med helheten i språket och delar upp det i mindre delar. Varje stegpinne (avsnitt) börjar med en saga som inspiration till avsnittet. Därefter följer gruppövningar och arbete i barnens arbetsbok. Vi gör mungympa som är övningar som kan upprepas många gånger för att förbättra artikulationen och ge ett tydligare tal. Sifferrim kombinerar rim med sifferinlärning och tränar samtidigt ramsräkning. Vi har också visuella övningar, för när man ska skriva bokstäver,  är det viktigt att man ser små skillnader mellan figurer. Det mesta arbetet sker praktiskt och arbetsboken är bara ett komplement. Barnen får måla stegpinnarna allt efterhand då de är klara med avsnittet. Vi har också en Storbildbok med bilder till sagorna. Där tittar vi på färger, former, antal och pratar om egenskaper och känslor.

Vi går till biblioteket. Vi har också  gestaltande sagosamlingar och högläsning.

Hur?

 • Att fylla i rimord

 • Att rimma till bilder

 • Lyssna om ordpar rimmar

 • Att träna minnet med rim

 • Att bilda meningar

 • Att fråga och svara

 • Att använda nekande meningar

 • Att upptäcka grammatiska fel

 • Att träna minnet med meningar

 • Att dela upp meningar i ord
 • Att använda substantiv
 • Att använda adjektiv
 • Att jämföra ords längd
 • Att använda verb
 • Att använda synonymer och antonymer 
 • Att träna minnet med ord
 • Att dela upp ord i stavelser
 • Att sätta ihop stavelser med ord
 • Att träna minnet med stavelser
 • Att lyssna efter första ljudet
 • Att lyssna efter sista ljudet
 • Att uppfatta ljudskillnader
 • Att markera och räkna ljud
 • Att ta bort och lägga till ljud
 • Att sätta ihop ljud
 • Att träna minnet med ljud

 

Hur visar jag att jag kan?

Genom att vara med vid arbetstillfällena och vara aktiv.

Du samarbetar och löser uppgifter tillsammans med dina kamrater eller tillsammans med pedagogen.

Du kan svara, berätta och lyssna på dina kamrater.

I slutet av varje arbetsområde gör vi en testmoment där vi kollar av hur barnet har uppfattat och tagit till sig av arbetsområdets innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: