Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1-3

Skapad 2019-10-28 10:11 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 3 Matematik
Vi utgår från kunskapskraven i LGR 11 (Läroplan för grundsärskolan) när vi gör vår matematikplanering. Eleverna har olika matematikböcker och vi arbetar med mycket praktiskt material.

Innehåll

Tidsperiod 

 Denna planering gäller läsåret 21/22.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi jobbar med siffra/antal 1-20. Vi skriver siffrorna. Vi lär oss att para ihop rätt siffra med rätt antal
 • Vi ramsräknar tillsammans och enskilt - framåt och bakåt
 • Vi delar upp talen på olika sätt
 • Vi jobbar med addition och subtraktion
 • Vi lär oss ordningstalen, vad de heter och vad de står för
 • Vi tränar på att använda likhetstecknet på rätt sätt
 • Vi ser filmer om matematiska begrepp, bl a större än och mindre än
 • Vi lägger högar med olika antal i och lägger tecken mellan högarna 
 • Vi tränar på mönster och former
 • Vi räknar i våra matteböcker och på våra iPads
 • Vi gör räknesagor gemensamt
 • Vi tränar på uppgifter om klockan 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om: 
 • att lösa matematiska problem 
 • att använda matematiska metoder för att göra beräkningar
 • att reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning
 • att använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler 

Kunskapskrav och bedömning

Kunskapskrav se nedan.

Det som bedöms är din förmåga att: 

 • kunna siffrorna 1-20 och kunna para ihop siffra med rätt antal
 • ramsräkna 1-20, både framåt och bakåt
 • behärska fem- och tiokompisarna
 • kunna ordningstalen upp till 10
 • kunna använda likhetstecknet
 • använda begreppen mindre än och större än
 • kunna ge vanligaste geometriska formerna och göra enkla mönster

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Sedlar och mynts namn och värde i relation till varandra. Digitala betalningssätt
  Ma  1-6
 • Begreppet slump och slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-6
 • Undersökningar i för eleven bekanta situationer. Tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat, såväl med som utan digitala verktyg. Hur information kan avläsas ur tabeller och diagram.
  Ma  1-6
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel över, under, framför och bakom.
  Ma  1-6
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Hur de benämns och hur de ser ut.
  Ma  1-6
 • Geometriska begrepp, till exempel längd, bredd, höjd.
  Ma  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Geometriska mönster.
  Ma  1-6
 • Proportionella samband, däribland begreppen dubbelt och hälften.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
  Ma  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Mölndals stad - Matematik år 1-6, inkl kunskapskrav åk 3 (grundsär)

området ej påbörjat
visar intresse
deltar
uppvisar godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
på väg att uppvisa grund-läggande kunskaper i åk 6
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda förmågor/kunskaper
uppvisar mycket goda förmågor /kunskaper
Vardagliga situationer
Du kan **medverka** i att lösa **enkla**problem i vardagliga situationer
Du kan **medverka** i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **delvis fungerande** lösningar.
Du kan lösa enkla problem i vardagliga situationer genom att pröva och välja strategier som leder fram till **väl fungerande** lösningar.
Matematisk information
Du kan **medverka** i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Du kan på ett **väl fungerande sätt** avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
Beskriva information
Du **medverkar** i att avläsa information i någon tabell eller något diagram.
Du **bidrar** till att beskriva informationen i någon tabell eller något diagram
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du beskriver informationen i någon tabell eller något diagram på ett **ändamålsenligt** sätt.
Läsa,skriva & storleksordna
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 5.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Du kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1 000.
Additions- och subtraktionsuppgifter
Dessutom **medverkar** du i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom **medverkar** du i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1–100 på ett **delvis fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Dessutom beräknar och löser du additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1– 1000 på ett **väl fungerande** sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skriftliga räknemetoder.
Sträckor, massor & volymer
Du **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du **bidrar** till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **viss säkerhet**.
Du mäter och avläser sträckor, massor och volymer med **säkerhet**.
Resonemang om rimlighet
Du kan **medverka** i samtal om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan **bidra** till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information
Du kan föra **enkla** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Du kan föra **välutvecklade** resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
Omdömen om rimlighet
Du **medverkar** också i samtal om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Du **bidrar** också till omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar
Du ger också **enkla** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Du ger också **välutvecklade** omdömen om rimlighet i egna beräkningar och lösningar.
Ämnesspecifika begrepp
Du använder **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler i samtal om matematik.
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om matematik och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: