Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Matematik år 1

Skapad 2019-10-28 10:51 i Tiundaskolan Uppsala
Planering för kapitel 3, "Prima Matematik 1A"
Grundskola 1 Matematik
Så här arbetar vi med matematik i årskurs 1. Eleverna ska träna sina matematiska förmågor genom att arbeta i boken Prima matematik och jobba laborativt.

Innehåll

Under höstterminen bedöms den matematiska förmågan utifrån Skolverkets bedömningsstöd.

I årskurs 1 arbetar vi med PRIMA-matematikbok 1A och 1B. Varje bok (1A och 1B) består av fem kapitel och efter varje kapitel gör eleverna en diagnos. Efter diagnosen anpassas uppgifterna utifrån resultatet på diagnosen. Om det är något mål eleven riskerar att inte nå på diagnosen får eleven extramaterial att öva på. Detta kan göras hemma eller i skolan.

Undervisningen i matematik planeras så att alla elever kan utvecklas på sin nivå. Detta möjliggörs genom att eleverna alltid har extra-material som är på deras nivå. Klassläraren ser frekvent över elevernas utveckling och anpassar materialet därefter.

Under lektionerna kommer vi jobba med följande:

 • Mattebok PRIMA, eget arbete och genomgångar på tavlan.
 • Matte med klasslärare (genomgång eller träning).
 • Träna matte genom att spela mattespel
 • Extrajobb på individuell nivå
 • Problemlösning

 

Konkretisering av kunskapskraven

Elevens mål:

Jag använder och kan beskriva begreppen:

lika med, större än/mindre än, dubbelt/hälften, jämt/ojämnt, fler/färre, rektangel, cirkel, kvadrat, triangel.

Jag kan dela upp talen 0-20.

Jag kan använda likhetstecknet.

Jag kan addera tal 0-20.

Jag kan subtrahera tal 0-20.

Jag kan använda huvudräkning 0-20.

Jag kan ordna tal efter storlek. 

Jag kan räkna till 100 och vet vilket tal som kommer före/efter.

Jag kan hoppa t.ex. 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp på tallinjen.

Jag kan skapa egna geometriska former. 

Jag kan se mönster och skapa egna.

Jag kan läsa av hel- och halvtimmar på analog klocka. 

Jag kan mäta längd med en linjal. 

Jag kan väga olika föremål på en våg.

Jag kan avläsa en enkel tabell och diagram.

Jag kan skapa en enkel tabell.

Jag kan använda miniräknare.

Jag kan lösa ett matteproblem i grupp.

Jag kan ställa och svara på frågor i en grupp.

Jag förstår frågan i en textuppgift och väljer ett räknesätt. 

Jag kan förklara min lösning för en kompis.

Jag kan förstå mönster och hur de är uppbyggda (programmering)

Jag kan jämföra, uppskatta och mäta volym.

Jag kan känna igen vanliga geometriska former.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: