Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysisk aktivitet och estetiska uttrycksformer- förskoleklass

Skapad 2019-10-28 10:53 i Tanumskolan F-6 Tanum
Övergripande strävansmål för skapande och estetiska uttryck i förskoleklass på Fredrika Bremerskolan
Grundskola F Idrott och hälsa Biologi
Övergripande mål för lekar, fysisk aktivitet, skapande och estetiska uttrycksformer.

Innehåll

 

Fysisk aktivitet, skapande och estetiska uttrycksformer
• Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
• Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
• Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.


Mål
• Få prova på att skapa genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer
• Känna till och prova olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig
• Kunna tolka och samtala om budskap och innehåll i olika estetiska uttryck

Genomförande och tidsplan
• Barnen kommer att ges möjlighet att få skapa i de olika estetiska uttrycksformerna. Vi använder bild som ett sätt att sammanfatta det vi läst eller lärt oss och målar/ritar med olika tekniker. Vi sjunger månadssånger, namnsånger, rörelsesånger och dramatiserar sånger. Vi gör olika dramalekar och övar oss i att dramatisera framför andra.
• Eleverna får praktiskt prova att skapa med olika material, redskap och tekniker. Till exempel, lera, naturmaterial.
• Vi tolkar och samtalar om olika estetiska uttryck. Vilka känslor och associationer får vi vid olika sorters musik, bilder osv.

 

Planeringen löper över hela läsåret.

 

Dokumentation

Genom fotografering och bildskapande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: