Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bringsta grovplanering SO åk 1-3

Skapad 2019-10-28 10:53 i Bringsta skola Nordanstig
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Nedanstående årshjul arbetar vi med för att försäkra oss om att eleverna minst under en period har fått fördjupa sig i de olika centrala innehållen. Många centrala innehåll behandlas med progression över de olika årskurserna. Många teman går in i varanndra.

Matriser

SO
Bringsta årshjul SO åk 1-3

Rubrik 1

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Att leva tillsammans
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, tex skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor so lever nu
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Att flytta mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
Att leva tillsammans
Livsfrågor med betydelse för eleven, tex gott och ont, rätt och orätt, kamratskap.
Livsfrågor med betydelse för eleven, tex könsroller, jämnställdhet och relationer.
Livsfrågor med betydelse för eleven, tex jämställdhet och relationer.
Att leva tillsammans
Normer och regler i skolan.
Normer och regeler i sportsammanhang.
Normer och regler i digitala miljöer.
Att leva tillsammans
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i närområdet
Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvilkor under olika perioder.
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, tex mark, vatten och klimat.
Att leva i närområdet
Yrken och verksamheter i närområdet.
Religioner i närområdet.
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
Att leva i närområdet
Centrala samhällsfunktioner, tex sjukvård, räddningstjänst och skola
Att leva i världen
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom. Några berättelser ur bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
Några högtider, symboler och berättelser inom islam och judendom.
Några högtider, symboler och berättelser inom islam och judendom.
Att leva i världen
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, tex frågor om trafik.
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, texfrågor om matvaror
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, tex frågor om energi.
Att leva i världen.
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionene om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionene om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionene om barnets rättigheter (barnkonventionen)
Att leva i världen
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Jordgloben. Kontinenternas och världhavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder som är betydelsefulla för eleven.
Att leva i världen
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och språkliga uttryck
Att leva i världen
Hur möten, tex klassråd, organiseras och genomförs.
Hur möten, tex klassråd, organiseras och genomförs.
Hur möten, tex klassråd, organiseras och genomförs.
Att leva i världen
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
Att under söka verkligheten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: