Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion

Skapad 2019-10-28 11:04 i Öjersjö Brunn Partille
Arbetsområde med addition och subtraktion
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion samt likhetstecknets betydelse.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med området är att du ska bli säkrare på att använda addition och subtraktion. Du ska kunna göra algoritmer i båda räknesätten. Du ska förstå att addition och subtraktion hör ihop. 

Arbetssätt

Vi kommer arbeta praktiskt med att spela och andra aktiviteter. Vi kommer arbeta med arbetsblad, diskutera, föreläsningar, samt göra övningar i både grupp och enskilt. 

Kunskapskrav och bedömning

När vi har arbetat med området ska du kunna:

- göra uppställningar i addition och subtraktion

- lösa additions- och subtraktionsuppgift med hjälp av olika metoder

- kunna förklara hur addition och subtraktion hör ihop

- lösa vardagsnära problemlösning med addition och subtraktion

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
    Ma  4-6

Matriser

Ma
Addition och subtraktion

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
kan lösa uppgifter med hjälp olika metoder.
kan välja metod för att lösa rutinuppgifter...
kan lösa additionsuppgifter med tiotal och ental med hjälp av omgruppering. t.ex. 24 + 63. med tillfredsställande resultat.
kan lösa additionsuppgifter med hundratal med hjälp av omgruppering. t.ex. 833 + 526. med gott resultat.
kan lösa additionsuppgifter med tiotalsövergång. t.ex. 835 + 588. med mycket gott resultat.
kan lösa uppgifter med hjälp olika metoder.
kan välja metod för att lösa rutinuppgifter...
kan lösa subtraktionsuppgifter med tiotal och ental med hjälp av omgruppering. t.ex. 68-24. med tillfredsställande resultat.
kan lösa subtraktionsuppgifter med hundratal med hjälp av omgruppering. t.ex. 595- 441. med gott resultat.
kan lösa subtraktionsuppgifter med växling. t.ex. 595-447. med mycket gott resultat.
kan lösa addition- och subtraktionsuppgifter med hjälp av algortimuppställning.
kan lösa rutinuppgifter inom aritmetik med...
kan lösa uppgifter upp till hundratal med 1 minnessiffra. t.ex. 635+157. med tillfredsställande resultat.
kan lösa uppgifter upp till hundratal med 2 minnessiffror. t.ex. 458+479. med gott resultat.
kan lösa större tal och med flera minnessiffror. med mycket gott resultat.
kan använda strategier för att lösa problem.
Kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett...
kan lösa problem genom att välja räknesätt. t.ex. Linus ska köpa nya jeans. Det ena kostar 695 kr och det andra 475 kr. Hur mycket tjänar han på att köpa de billigare? i huvudsak fungerande sätt.
kan lösa uppgifter på olika sätt. t.ex. med bild, tabell, eller upptäcka mönster. relativt väl fungerande sätt.
kan lösa uppgifter på olika sätt och bedömer om svaret är rimligt. väl fungerande sätt.
kan förklara hur jag tänker när jag räknar ut ett tal. Reflekterar kring olika strategier när jag löser uppgifter.
kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som...
försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. till viss del för resonemangen framåt.
resonerar kring olika lösningar. t.ex. Lös uppgiften med både omgruppering och uppställning. Vilket sätt tycker du är lättast? för resonemangen framåt.
kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. t.ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften? för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: