👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagomattan

Skapad 2019-10-28 11:53 i Lagga skola Knivsta
Grundskola 1 – 2 Svenska
Hur skriver man en saga? Måste det man skriver vara sant? Var får man fantasi ifrån och hur får man en berättelse att vara spännande?

Innehåll

Syfte för arbetsområdet:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkliga förmåga och kan uttrycka sig i både tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften. De ska ges möjlighet att förstå hur en berättelse är uppbyggd och hur man fångar en läsare.Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

 

Vad ska vi göra?

 

 • Vi kommer tillsammans att  titta på Sagomattan som är ett material från barnkanalen
 • Vi kommer utgå från en strukturerad mall och gå igenom rubrikerna,  huvudperson, problem, hjälpreda, lösning och slut
 • Vi kommer skriva sagor både i par och enskilt, både digitalt och med penna och papper. 
 • Vi kommer dramatisera våra sagor på ett enkelt sätt.

 

 

Hur ska vi göra?

Du kommer att:

 • arbeta både enskilt och i grupp.
 • använda dig att olika lässtrategier för att förstå sagorna; t ex tänka högt, leta svåra ord, vad kommer att hända sen osv.
 • skriva både för hand och på ipad
 • använda dig av tydlig mall för att förstå strukturens uppbyggnad kopplad till sagomattan
 • Two star and a wish- kamratrespons på varandras sagor

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva sagor med en röd tråd; tydlig början, handling och slut.
 • ha stor bokstav och punkt på rätt ställe.
 • lämna mellanrum mellan orden.
 • rita passande bilder som förstärker textens budskap.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1