👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollsjön läsår 19/20 - "Alla får åka med"

Skapad 2019-10-28 12:44 i V. Bodarna förskola Alingsås
Förskola
"All får åka med" - tema med fordon, känslor, språk och matematik.

Innehåll

Syfte - varför?

När vi har gjort observationer har vi sett barnens stora intresse för fordon, framförallt bilar, lastbilar och grävmaskiner.

Genom att arbeta med boken "Alla får följa med" fångar vi upp barnens intressen för fordon/lastbilar och får samtidigt med språk, matematik, empati och känslor. 

Mål - vad?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Utgångsläge 

Barnen visar intresse för fordon - bilar, lastbilar och grävmaskiner, som passerar utanför förskolan. De bygger gärna upp fordon med hjälp av stolar och vår ratt. En kör och andra får åka med. Barnen har p.g.a. sin ålder svårt att tänka sig in och dela med sig. De vill gärna vara chaufförer hela tiden.

Vi tänker att barnen kommer kunna sätta ord på hur det känns eller hur de tror att kompisen känner. Också att de kan bjuda in till att vara med eller dela med sig.

Pedagogerna behöver hitta appar eller liknande där vi kan jobba mer med känslor och empati. Vi behöver också lära oss ord inom känslor och fordon på de modersmål som finns i gruppen.

Genomförande - Hur

Vi jobbar med filmen, läser boken och gör en flanosaga. 

Med hjälp av tecken (TAKK)  förtydligar vi olika ord, så som känslor och fordon.

På promenaderna tittar vi på olika fordon där vi pratar om bl.a. färger och hur många som kan åka med.

Vi kommer dokumentera med hjälp av plattor och skapa bildspel, samt filma för att visa och samtala med barnen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18