Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - År 2

Skapad 2019-10-28 13:05 i Musiklådan Grundskolor
Färg - Komposition - mönster
Grundskola 1 – 3 Bild
Under HT 2019 kommer vi att prova på olika tekniker under bildlektionerna. Vi kommer att skapa collage, göra självporträtt med endast raka linjer och skapa djup i bilderna. Bilduppgifterna kommer att vara kopplade till det vi lär oss i den övriga undervisningen. Vi använder blyerts, kritor, färgpennor och vattenfärg beroende på uppgift.

Innehåll

Syfte

Utveckla den kreativa förmågan och intresse för att skapa

 • med hjälp av olika element
 • med hjälp av olika tekniker
 • med hjälp av olika material och handverktyg

Centralt innehåll

Utveckla förmågan att

 • framställa bilder med hjälp av linje, form och yta
 • använda olika tekniker
 • använda olika material
 • göra egna val i färg och form
 • rita och klippa former i olika material
 • se färg och form

Så här ska vi arbeta

Hantera verktyg i olika material och tekniker

 • teckna linje och form så att mönster uppstår
 • undersöka olika tekniker - teckning, collage, måleri
 • undersöka olika material - blyerts, kritor, tusch och vattenfärg
 • träna på att blanda färg, färglära
 • träna på att klippa i olika sorters papper
 • träna på att se färg, form och yta  

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 

 • Framställning av bilder med mönster och komposition
 • Arbete med förgrund och bakgrund
 • Användande av verktyg 
 • Användande av olika material
 • Egna idéer, färgval
 • Arbetsinsats och aktivitet utifrån muntliga instruktioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 1-3

--------------------------------->
---------------------------------->
----------------------------------->
Skapa bilder på årskursanpassad nivå.
Du påbörjar arbetet med att skapa bilder.
Du använder former, färger, linjer, ytor och för- och bakgrund.
Du använder former, färger och linjer, ytor, för- och bakgrund på ett fungerande sätt.
Använda material, tekniker och verktyg på årskursanpassad nivå.
Du prövar att använda vissa material, tekniker och verktyg.
Du använder material, tekniker och verktyg enligt instruktioner.
Du använder material, tekniker och verktyg på ett självständigt och fungerande sätt.
Berätta med egna bilder på en årskursanpassad nivå.
Du gör en bild.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild om du förklarar.
Andra förstår vad du vill berätta med din bild utan att du behöver förklara.
Utveckla idéer på årskursanpassad nivå.
Genom lärarstöd får du idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem och med hjälp av stöd utveckla idéer.
Du inspireras av andras arbeten och kan utifrån dem utveckla egna idéer.
Beskriva den egna arbetsprocessen och resultatet av ditt arbete på en årskursanpassad nivå.
Du ger en enkel beskrivning av ditt arbete.
Du ger en enkel beskrivning av arbetsprocessen och förklarar hur den påverkat resultatet.
Du beskriver sambanden mellan de olika delarna i arbetsprocessen och förklarar hur det påverkat resultatet.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå där eleven är på väg mot målen för årskursen. Andra bedömningsnivån (tredje kolumnen från vänster) beskriver en godtagbar nivå. Tredje bedömningsnivån (sista kolumnen) beskriver en nivå som ligger över det godtagbara. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
--------------------------------->
---------------------------------->
----------------------------------->
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: