Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallen: Människokroppen.

Skapad 2019-10-28 13:14 i Ljungdalen Mariestad
Förskola
Avdelningens fördjupningsområde: Förskolans målformulering: Erbjuda barnen naturvetenskapliga upplevelser och följa hypoteser och processer genom att dokumentera och reflektera i unikum

Innehåll

 Läroplansområde; Naturvetenskap

 

Avdelningens fördjupningsområde samt syfte/mål:

Varför ska vi arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde, dvs vilket syfte har vi?

Utifrån barnens intresse för snäckornas bajs och matsmältning leder det oss vidare till projekt människokroppen. Vi har under en tid fokuserat på halloween, vilket väckt barnens intresse för skelettet. 

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi har tänkt följa barnens funderingar och tillsammans söka svar. 

Hur gör vi, dvs vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

 

 

Frågor till lärlogg:

Upplevelse (beskriv kortfattat händelsen. Plats? Material?)

Vad gör/säger barnen?

 

Frågor till veckoreflektion:

Vad fångar barnens intresse?

Vad har de för hypoteser, vilket lärande ser vi?

Hur kan vi förstå och tolka det vi sett och hört?

Hur utmanar vi barnen vidare?

 

 

Reflektion varannan/var tredje månad:

 Samma frågor som under veckoreflektionen men även en fördjupning mot det övergripande målet;

Erbjuder vi barnen naturvetenskapliga upplevelser och kan vi följa hypoteser, processer och reflektioner i Unikum?

Följer vi vår handlingsplan?

 

Halvårsanalys:

Utvädering:

Var befinner vi oss nu?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor ser vi att barnen tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys:

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Slutanalys:

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare/utvecklingsområden?

 

 

 

 

 


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

 

 

  • Närhet till naturen

  • Miljö i fokus, aktuellt, hållbar utveckling

  • Inte varit i fokus

  • Intressant

  • Behöver bli bättre på kemi och fysik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erbjuda barnen naturvetenskapliga upplevelser och följa hypoteser och processer genom att dokumentera och reflektera i unikum

 

 

 

 

  • Läsa artiklar från förskoleforum och diskutera på APT

  • Genom att arbeta i UNIKUM med reflektion och följa processerna

  • Nätverk på förskolan med fokus på utvecklingsområdet. Ex APT, kompetensutvecklingsdag.

  • Ev. studiebesök

  • Gemensam avslutning med föräldrar (förskolans dag)

 

 

 

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: